Terugkoop transferrechten en corona beïnvloeden jaarresultaten NEC

Van onze redactie
29 december 2021
Het seizoen 2020-2021 was voor NEC uiteindelijk het jaar van de promotie naar de Eredivisie. Op 23 mei 2021 kwam de promotie van NEC als een grote verrassing, gevolgd door een groot feest voor het Goffertstadion met uitzinnige fans. Deze promotie was een beloning voor de hele club en achterban na vier jaar keihard werken in de KKD. Jaren waarin ook de jaarcijfers enorm onder druk kwamen te staan.

Vier jaar eerste divisie hebben een knauw gegeven aan het eigen vermogen. Maar dat was het gevolg van de degradatie en de ambities die we als club hebben gehouden terug te keren naar de Eredivisie.    

Zevende positie in Keuken Kampioen Divisie  

Het winnen van de Play-Offs zorgde voor de terugkeer naar de Eredivisie. Tevens betekende dit het begin van een financiële herstructurering, waarvan de eerste negatieve resultaten genomen zijn in het afgesloten boekjaar en dus zijn weerslag hebben op de cijfers voor de korte termijn. Maar door deze ingrepen staat de club er naar de toekomst toe beter voor, want de transferrechten zijn weer helemaal terug bij de club.     

Het technische driejarenplan kende als stip op de horizon de Eredivisie  

Dit plan is eerder dan beoogd positief afgerond met de promotie. Het opzetten van een topsportklimaat rondom het eerste elftal, het aantrekken van een technisch directeur, met de juiste stafleden en met de kracht van het jeugdacademie ia de promotie bewerkstelligd. Nu moet NEC gaan inzetten op een duurzaam verblijf in de Eredivisie, wat weer andere uitdagingen vraagt van ons als betaald voetbalorganisatie. De nieuwe governance en de start van de financiële herstructurering zijn belangrijke fundamenten die in het afgelopen seizoen zijn gelegd onder de toekomst van NEC

In het KKD-seizoen 2020-2021 stonden de jaarcijfers onder druk en eindigde NEC in de rode cijfers. Er waren meerdere redenen die hieraan ten grondslag lagen. Corona heeft net als bij vele clubs een krater geslagen in de jaarcijfers. Maar ook de tegenvallende transfermarkt in de zomer van 2021 zorgde voor een minder jaar op transfergebied, waar dit de laatste jaren de kurk was waarop NEC kon drijven. Daarnaast is er de investering die is gedaan - van 2,1 miljoen euro - om de transferrechten terug te kopen. Het zijn vooral de incidentele baten en lasten die van invloed zijn geweest op de jaarcijfers.  

Terugkoop transferrechten door de club een duurzame investering in de toekomst  

NEC heeft voor 2,1 miljoen euro de transferrechten teruggekocht van de leden van Voorwaarts. Deze miljoenen investering die NEC heeft gedaan is op de lange termijn een enorm positieve ontwikkeling voor NEC, maar kent nu zijn weerslag in het negatieve financiële resultaat. Echter, vinden  RvC en Directie dat dit een (belangrijke) stap is in de financiële herstructurering van NEC en dat daarom naast coronaverliezen dit verlies ook boekhoudkundig is te nemen. Voor NEC was dit één van de grootste uitgaven van de laatste jaren en een enorme stap in de financiële herstructurering alsmede een verbetering van de zuiverheid in de governance doordat belangen niet meer door elkaar lopen. Voor de toekomst betekenen deze uitgaven, die NEC toch in dit moeilijke jaar heeft gedaan, dat alle transferrechten voor 100% terugvallen aan de club.  

Financieel      

Het seizoen 2020-2021 is afgesloten met een verlies van 3,8 miljoen euro tegenover 0,4 miljoen euro verlies in het seizoen 2019-2020. De twee belangrijkste factoren die het verschil in netto verlies verklaren zijn: De deze keer de niet ontvangen exploitatiebijdrage 1,1 miljoen en de investering in de terugkoop van de transferrechten 2,1 miljoen. Zonder deze correcties had NEC nagenoeg hetzelfde resultaat behaald.  

Het operationeel bedrijfsresultaat 2020-2021 was 2,9 miljoen euro negatief tegenover 1,4 miljoen euro verlies in 2019-2020. De daling in 2020-2021 van 1,5 miljoen euro kan voor 1,1 miljoen derhalve al verklaard worden door het feit dat er in het promotieseizoen geen exploitatiebijdrage van externe financiers is verstrekt. De club heeft het promotie seizoen op eigen benen kunnen doorstaan in tegenstelling tot andere jaren toen er een beroep moest worden gedaan op investeerders.     

De omzet is gedaald van 7,6 miljoen euro in 2019-2020 naar 4,4 miljoen euro in 2020-2021. Dit is met name het gevolg van de coronapandemie en het niet ontvangen van een externe exploitatiebijdrage van 1,1 miljoen euro. Positieve transfers van met name Anthony Musaba konden de afkoop transferrechten van 2,1 miljoen euro niet geheel compenseren. Het transferresultaat  is 0,3 miljoen euro negatief.    

'Als club hebben we vanwege de coronacrisis gebruik gemaakt van de NOW-regeling en een uitstel van belastingbetalingen en huur aangevraagd. De gemeente heeft een kwijtschelding van 50% van de achterstand toegekend wat voor NEC een hele welkome regeling is geweest in het gitzwarte coronajaar', aldus NEC in een reactie.

Verwachting 2021-2022      

Ten aanzien van het lopende boekjaar 2021-2022 verwacht NEC dat dit weer een uitdagend jaar gaat worden. Ten tijde van de vaststelling van de cijfers was net (een deel van) de tribune ingestort. 'Met de wetenschap van nu, en de nieuwe intrede van corona, kunnen we zeggen dat dit een zeer uitdagend jaar gaat worden voor NEC. We zullen moeten vechten voor de toekomst aangezien we de schades en gevolgen inzien van het instorten van de tribune. Daarnaast zorgt corona en de nieuwe lockdown voor nieuwe uitdagingen waardoor het seizoen 2021-2022 een enorme druk op de toekomst en continuïteit van de club gaat leggen. Op het eerste oog zien we de continuïteit niet in gevaar komen, maar gezien de hiervoor genoemde ontwikkelingen zijn er veel uitdagingen die veel impact kunnen hebben op NEC zowel in positieve als in negatieve zin, aldus de club.

De omzet en de kosten zullen wederom onder druk komen van de coronacrisis en stadionontwikkelingen in de komende maanden. De hulp van eenieder (overheid, gemeente, politie, supporters en businessleden) zal keihard nodig blijken om een stip richting de toekomst te kunnen blijven zetten. NEC beseft dat ze al vaker om steun en support hebben gevraagd, maar sommige zaken overvallen de club en liggen buiten de invloedgebieden. De technische kant geeft veel vertrouwen op het halen van de doelstelling ‘handhaven’. Dit is een enorme uitdaging voor technisch, maar het halen van dat doel dit seizoen zou de club naar een veiligere toekomst kunnen helpen.

Daarnaast blijven transfers bepalend voor het nettoresultaat. 'We verwachten dat deze markt zal herstellen in vergelijking met het afgelopen seizoen. De waarde staat bij NEac op het veld gezien de vele talentvolle voetballers die we de afgelopen jaren hebben opgeleid en of aangetrokken. Ook dit is een belangrijke pijler onder een stabiele toekomst van onze club.'

NEC prijst zich gelukkig met haar fans. Te allen tijde trekken zij ten strijde voor de club, ook tijdens corona en nu ook weer met de stadionperikelen. NEC: 'De fans zijn begripvol, waarvoor wij ze zeer erkentelijk. Wel spreken wij onze zorg uit naar aanleiding van de rellen. Dit is niet NEC-waardig en hoort zeker niet bij het echte NEC. Wij doen daarbij ook een oproep aan eenieder om hier een halt aan toe te roepen. Dit gedrag mogen we als NEC en supporters niet tolereren.'

Lees hier het volledige jaarverslag


Dit bericht delen:

Advertenties