Meer kansen voor jongste deelnemers bij Vierdaagse

Van onze redactie
14 januari 2019
Van 16 tot en met 19 juli 2019 kunnen tienduizenden wandelaars weer een poging wagen om het felbegeerde Vierdaagsekruis te behalen. De inschrijving voor de 103de Vierdaagse wordt op maandag 4 februari vanaf 10.00 uur opengesteld.

De limiet voor de 103de Vierdaagse is, net als in 2017 en 2018, bepaald op 47.000 inschrijvingen. Bij overschrijding van deze inschrijflimiet wordt er geloot onder individueel ingeschreven deelnemers die niet eerder een Vierdaagse medaille behaalden. Naast alle ingeschrevenen voor beloning 2 of hoger worden er drie groepen van loting gevrijwaard: degenen die in 2004-2007 geboren zijn, degenen die voor de 101ste én de 102de Vierdaagse zijn uitgeloot, en degenen die inschrijven via het voorbereidingsprogramma Via Vierdaagse. Het volledige Limiteringsprotocol is te raadplegen op de website van de Vierdaagse

Meer kansen voor jongste deelnemers

Sinds jaren zijn 12-jarige debutanten bij inschrijving verzekerd van deelname aan de Vierdaagse. Door wisselende schoolvakantieperiodes was het echter voor een gedeelte van deze jongste wandelaars soms niet mogelijk om gebruik te maken van deze kans op een verzekerde deelname. Stichting DE 4DAAGSE vindt het belangrijk om de wandelsport onder jongeren te stimuleren en heeft daarom besloten om de groep waarop deze regeling van toepassing is uit te breiden. In 2019 zijn alle deelnemers met geboortejaar 2004, 2005, 2006 of 2007 gevrijwaard van loting.     

Eerste jaar met nieuwe hoofdsponsor LOWA 

Wandelschoenenproducent LOWA verbindt zich vanaf 2019 voor minimaal vier jaar als hoofdsponsor aan de organisatie van de Vierdaagse. Door deze overeenkomst kunnen beide A-merken gebruikmaken van elkaars wandelsportexpertise en de serviceverlening rondom de Vierdaagse verder ontwikkelen.

In 2019 wederom één inschrijfperiode en een herinschrijving

In 2018 werd een aantal vernieuwingen in de inschrijfprocedure doorgevoerd die hun waarde hebben bewezen en die daarom ook in 2019 worden toegepast. Zo is er wederom één inschrijfperiode voor alle geïnteresseerden die de Vierdaagse willen lopen. De inschrijfperiode begint dit jaar op maandag 4 februari 10.00 uur en eindigt op vrijdag 22 maart 17.00 uur. Het moment van inschrijven heeft geen invloed op de uitslag van de eventuele loting. Daarnaast zal er, indien blijkt dat het totaal aantal deelnemers na het verstrijken van de annuleringstermijn significant onder de toegestane 47.000 is gedaald, weer een herinschrijving plaatsvinden. Uitgelote deelnemers krijgen daarmee de kans om alsnog een startbewijs voor de 103de Vierdaagse te bemachtigen. Meer informatie over de inschrijfprocedure en de daaraan verbonden voorwaarden is te vinden op de website van de Vierdaagse.

Inschrijfgeld

Met ingang van 2019 is het lage btw-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Rekening houdend met dit nieuwe tarief en een kleine inflatiecorrectie, heeft Stichting DE 4DAAGSE het inschrijfgeld voor deelname aan de 103de Vierdaagse vastgesteld op € 84,-. Leden van Koninklijke Wandel Bond Nederland die in het bezit zijn van een Wandelvoordeelpas 2019 krijgen € 5,- korting.


Dit bericht delen:

Advertenties