Burgemeester sluit woning Hegdambroek vanwege dreiging door criminelen

Van onze redactie
15 augustus 2018
De dreiging rond een inwoner van de Hegdambroek te Nijmegen heeft er vandaag toe geleid dat de veiligheid van hem, zijn gezin maar ook die van zijn woonomgeving niet meer gegarandeerd kon worden. De burgemeester heeft op grond van signalen vanuit de omgeving en van zeer recente en ernstige informatie van openbaar ministerie en politie, de woning en het perceel gesloten voor onbepaalde tijd.
Doel van de sluiting is het in veiligheid brengen van het betrokken gezin maar ook het voorkomen van gevaar voor de directe omgeving. In 2016 waren er ook al problemen rond deze woning en kreeg de bewoner een gebiedsverbod.

Aanleiding was onder andere een incident van drie weken geleden. De politie werd getipt over een auto die in de buurt stond van de woning. Deze werd elders in Nederland staande gehouden. Meerdere personen werden aangehouden. De aangehouden verdachten reden in een gestolen auto met vals kenteken en in de auto werd een automatisch wapen met extra munitie aangetroffen.
 
De burgemeester beroept zich op artikel 175, eerste lid, van de Gemeentewet. De burgemeester kan in geval van o.a. ernstige wanordelijkheden, dan wel van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, alle bevelen geven die hij ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
 
De burgemeester neemt nu dit ingrijpende besluit waardoor de bewoners voor onbepaalde tijd niet terug kunnen keren naar hun eigen woning. Aanwezigheid van deze bewoners in die woning is gevaarlijk voor henzelf en voor de omgeving. De maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Vanavond hebben burgemeester en politie de omwonenden over het besluit geïnformeerd tijdens een bewonersbijeenkomst.

Dit bericht delen:

Advertenties