Rechtswinkel Nijmegen-Oost geeft juridisch advies over concurrentiebeding

Marjolijn Oranje
17 november 2017
Maandelijks is bij Nieuws uit Nijmegen een artikel te lezen over een juridische kwestie, dat is geschreven door de Radboudstudenten die als vrijwilliger werkzaam zijn bij de Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Het artikel van deze maand gaat over concurrentiebeding.
Stel u verliest uw baan. Snel gaat u op zoek naar een nieuwe werkplek. Bij voorkeur zoekt u iets dat lijkt op het werk dat u voorheen heeft gedaan, aangezien u daar al de nodige ervaring in heeft opgedaan. Toch is dit niet altijd even gemakkelijk; u kunt bij uw vorige werkgever een concurrentiebeding hebben getekend waardoor u beperkt wordt in uw mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden Wat is een concurrentiebeding en is dit eigenlijk wel altijd geldig?

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding worden beperkingen opgelegd aan de werknemer. Deze beperkingen hebben betrekking hebben op de werkzaamheden die de werknemer na het verlaten van zijn huidige baan niet meer zal mogen verrichten bij een nieuwe werkgever. Hoe strikt deze beperkingen zijn, verschilt per overeenkomst en zal afhangen van de belangen van de huidige werkgever. Daarnaast kunnen over verschillende zaken afspraken worden gemaakt, zoals de omgeving waar de werknemer niet meer werkzaam mag zijn, de werkzaamheden die hij bij een nieuwe werkgever niet mag verrichten of over het wél of niet onderhouden van contact met relaties die zijn opgedaan bij de vorige werkgever.

Een concurrentiebeding wordt meestal opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar kan ook in aanvullende arbeidsvoorwaarden worden opgenomen waar de arbeidsovereenkomst naar verwijst. Het is belangrijk dat uw werkgever u de stukken geeft waarin het concurrentiebeding is opgenomen, anders is het concurrentiebeding niet geldig. Daarnaast moet degene die de arbeidsovereenkomst tekent meerderjarig zijn.

Een concurrentiebeding is over het algemeen alleen geldig in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Als uw werkgever in uw contract voor bepaalde tijd een concurrentiebeding wil opnemen, moet er sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het geval waarin u zeer specifieke kennis opdoet over concurrentiegevoelige informatie bij uw werkgever. Dit zwaarwegende belang moet de werkgever beargumenteren in de arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever dit niet doet, is het concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd niet geldig. 

Handhaving

Indien uw vorige werkgever van mening is dat u in uw nieuwe werkplek het concurrentiebeding schendt, kan hij het beding handhaven door naar de rechter te stappen. Indien in het concurrentiebeding een boete opgenomen is, kan deze aan de werknemer opgelegd worden. Daarnaast kan de werkgever eisen dat de werknemer niet langer in dienst zal zijn bij de nieuwe werkgever of dat de rechter een verbod oplegt aan de nieuwe werkgever om de werknemer nog langer in dienst te houden.

Indien u als werknemer van mening bent dat het concurrentiebeding regels stelt die te strikt zijn, kun u de rechter verzoeken het concurrentiebeding te matigen of geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Dit betekent dat de rechter zal kijken of de belangen van de werknemer om op zijn nieuwe positie te werken zwaarder wegen dan die van de werkgever bij het handhaven van het concurrentiebeding. De rechter kan dan de boetes die in het concurrentiebeding zijn opgenomen verlagen. Daarnaast kan hij de werking van het concurrentiebeding beperken door bijvoorbeeld de duur van het concurrentiebeding te verkorten, of het geografisch gebied waarin het concurrentiebeding van toepassing is in te perken. 

Let daarnaast goed op de reden waarom de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Heeft de werkgever namelijk ernstig verwijtbaar gehandeld en is de arbeidsovereenkomst om die reden geëindigd, dan heeft de werkgever überhaupt geen recht meer om zich te beroepen op het concurrentiebeding. Daarnaast moet de werkgever, als u een grote functiewijziging in het bedrijf krijgt, opnieuw een concurrentiebeding met u afspreken. Hierdoor kunt u bij uw nieuwe functie opnieuw bewust stilstaan bij de gevolgen van het concurrentiebeding en wordt u niet verrast door de gevolgen van een concurrentiebeding dat bij een andere functie hoort. 

Zoals u ziet zijn er behoorlijk wat haken en ogen verbonden aan het vastleggen en handhaven van een rechtsgeldig concurrentiebeding. Elk geval zal apart moeten worden beoordeeld. 

Spreekuren rechtswinkel 

Bent u benieuwd hoe dit in uw specifieke situatie is? Kom dan gerust naar een van onze spreekuren met uw arbeidsovereenkomst zodat wij u kunnen helpen met uw situatie. Meer informatie vindt u op onze website

Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in een van onze artikelen, schroom dan niet om dit te laten weten. Wellicht wordt uw onderwerp dan ook door een van onze rechtswinkeliers besproken.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen