Rechtswinkel Nijmegen-Oost geeft juridisch advies over kopen via internet

Van onze redactie
18 augustus 2017
Maandelijks is bij Nieuws uit Nijmegen een artikel te lezen over een juridische kwestie, dat is geschreven door de Radboudstudenten die als vrijwilliger werkzaam zijn bij de Rechtswinkel Nijmegen-Oost. Het artikel van deze maand gaat over kopen via internet.
De verkoop van producten via het internet neemt nog steeds toe. Vanwege het gemak en de brede keuzemogelijkheden maken steeds meer mensen gebruik van webshops en internetdiensten. In deze gevallen is sprake van koop op afstand: de verkoper en de koper komen niet bij elkaar in de buurt. Maar wat als de consument zich bedenkt of als het product niet voldoet aan de verwachtingen? In dit artikel leest u wat uw rechten zijn als u een koopovereenkomst op afstand sluit.

Voorbeelden van koop op afstand zijn het kopen van producten in een webshop, via de telefoon, via een postorderbedrijf of met een bestelbon in een krant of tijdschrift. Als u op afstand een product koopt, heeft de verkoper een informatieplicht, wat betekent dat er enkele zaken zijn waarover de verkoper u moet inlichten. Zo moet de verkoper u onder andere informeren over de totale kosten, de wijze en termijn van levering en eventuele kosten die u moet maken als u het product wilt terugzenden. Daarnaast is de verkoper verplicht te vermelden in welke gevallen en binnen welke termijn u de overeenkomst kunt ontbinden. De informatie moet u op een duidelijke en begrijpelijke manier worden verstrekt en u moet het makkelijk kunnen bewaren. Dat kan bijvoorbeeld doordat u de informatie kunt opslaan, printen of in een bevestigingsemail ontvangt.

De regeling voor koop op afstand is niet van toepassing in de gevallen waarin u op internet een product koopt van een particulier, bijvoorbeeld op een website als Marktplaats.nl, of als u iets koopt uit een automaat, zoals een treinkaartje of een flesje water. Er is alleen sprake van een koop op afstand als de koper en de verkoper op geen enkel moment bij elkaar in de buurt zijn. Dus in het geval dat u na een bezoek aan een showroom online bestelt, valt u niet onder de regels voor koop op afstand.

Recht op ontbinding

Als u als particulier een product koopt bij een bedrijf, is sprake van een consumentenkoop. Bij een consumentenkoop op afstand wordt de consument extra beschermd. Mede omdat u het product niet heeft kunnen zien en testen, kunt u zich binnen veertien (kalender)dagen nog bedenken, U kunt dan de koopovereenkomst ontbinden zonder dat u daarvoor redenen hoeft te geven. U doet dat door op ondubbelzinnige wijze aan de verkoper te laten weten dat u de overeenkomst wilt ontbinden. Vaak kunt u hier op de website van de verkoper een speciaal formulier voor invullen, maar het mag ook per brief of e-mail. Het is aan te raden een afschrift van uw ontbindingsverklaring te bewaren.

De termijn van veertien dagen gaat lopen als u uw bestelling ontvangen heeft. Als de verkoper u echter niet heeft geïnformeerd heeft over uw recht de overeenkomst te ontbinden, gaan de veertien dagen pas lopen op het moment dat de verkoper u alsnog die informatie geeft. Doet hij dat helemaal niet, dan gaat de termijn twaalf maanden nadat u de bestelling heeft ontvangen lopen. Hetzelfde geldt als de verkoper u geen modelformulier voor ontbinding ter beschikking stelt. Als de verkoper u onvoldoende informeert, wordt de bedenktijd dus met maximaal een jaar verlengd.

De verzending van het product is de verantwoordelijkheid van de verkoper en eventuele beschadigingen aan het product zijn voor risico van de verkoper tot u het product ontvangen heeft. Als u het product niet of niet in goede orde ontvangt, is het aan de verkoper om een tweede exemplaar te sturen. De verkoper mag dat echter weigeren als hij kan bewijzen dat u het product wel (in goede staat) ontvangen heeft.

Op het recht van de consument om de koopovereenkomst te ontbinden bestaan enkele uitzonderingen. De belangrijkste gevallen waarin u de overeenkomst niet kunt ontbinden zijn:

* Reizen en andere vrijetijdsbesteding.

* Producten die gemaakt worden volgens de instructies van de koper: hierbij moet u denken aan een maatpak of meubels die naar uw ontwerp worden gemaakt.

* Producten die beperkt houdbaar zijn.

* Audio- en videomateriaal en computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken na levering.

* Kranten en tijdschriften, tenzij het gaat om een abonnement.

Recht op terugbetaling

Als u de koopovereenkomst eenmaal ontbonden heeft, dan is de verkoper verplicht binnen 14 dagen de koopprijs en eventuele verzendkosten die u heeft betaald terug te betalen. De verkoper mag daar echter wel mee wachten tot hij het product ontvangen heeft of u kunt aantonen dat u het product verstuurd heeft. Het is daarom aan te raden om altijd uw verzendbewijs te bewaren. Als u slechts een deel van uw bestelling terugstuurt, hoeft de verkoper u de verzendkosten niet terug te betalen.

Als u uw bestelling met geld betaald heeft, bijvoorbeeld via iDeal of uw creditcard, is de verkoper verplicht u ook in geld terug te betalen. U hoeft dus geen genoegen te nemen met een tegoedbon. Heeft u echter met een cadeaubon betaald, dan mag de verkoper er ook voor kiezen u een cadeaubon terug te geven.

De kosten voor het retourneren van het product komen in de regel voor rekening van de consument. Bij veel webshops is daar echter van afgeweken en mag u gratis retourneren. De verkoper is verplicht u hierover in te lichten. Als u niet medegedeeld wordt dat de retourkosten moet betalen, dan zijn de kosten voor verzending van het product voor rekening van de verkoper.

Als het product in de tussentijd beschadigd is geraakt of sporen van gebruik bevat, kan het zijn dat u daarvoor moet betalen. Dat is niet zo als u alleen heeft gedaan wat nodig was om het product te beoordelen en te kijken of het aan uw verwachtingen voldeed. U moet dus tijdens de bedenktijd voorzichtig met het product omgaan en mag het beoordelen zoals dat normaal ook in een winkel zou mogen. Het is dus niet zo dat u het product zonder problemen twee weken kunt gebruiken voor u het terugstuurt.

In het kort kan worden gezegd dat een koop op afstand eigenlijk een gewone koopovereenkomst is maar dan met een paar afwijkingen ten voordele van de koper. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is de bedenktijd van veertien dagen waarbinnen u de koopovereenkomst kunt ontbinden. Als koper is het dus belangrijk om uw rechten te kennen.

Ter afsluiting is het van belang dat in dit artikel slechts de hoofdlijnen zijn geschetst van de regeling over koop op afstand. In de juridische wereld zijn er altijd veel uitzonderingen op een hoofdregel. U dient er dus rekening mee te houden dat het bovenstaande niet altijd van toepassing is. Wat uw rechten zijn, is namelijk afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Twijfelt u over uw mogelijkheden? Kom dan langs op één van de spreekuren zodat de medewerkers hierover hun oordeel kunnen geven. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is per 25 juni gesloten in verband met de zomerstop. Vanaf 21 augustus is Rechtswinkel Nijmegen-Oost weer geopend.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen