[VIDEO] Stichting Watersport Nijmegen waarschuwt voor verraderlijke draaikolken in Waalwater bij Lent

Joris Leenders
21 januari 2016
In het water tussen de Waal en de nevengeul, een uitloopgebied voor hoog water, ontstaan draaikolken. De draaikolken zijn gevaarlijk omdat ze een zuigende werking hebben.
Stichting Watersport Nijmegen trok opnieuw aan de bel vanwege de ontstane situatie. Zij schreven aan de gemeente Nijmegen een brandbrief over ‘de levensgevaarlijke situatie’. Daarbij denken zij niet alleen aan de veiligheid van recreanten die het water na de opening van de Spiegelwaal eind maart gaan gebruiken, zoals watersporters en vissers, maar ook aan loslopende honden die door de zuiging in hachelijke situatie terecht kunnen komen. Het gebied is voor het publiek nu nog niet toegankelijk.

Brandbrief veiligheid water in nevengeul

In de ontwerpfase heeft de stichting er al op gewezen dat gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, de stichting was vanaf het begin niet blij met de situatie. Als met de opmerkingen van de stichting rekening gehouden was, zo meldt zij op haar Facebookpagina, dan was het water nu veiliger en beter geschikt voor wildwaterkanoën. De voorgestelde aanpassingen waren volgens de gemeente te duur om uit te voeren. De gemeente Nijmegen heeft nu wel waarschuwingsborden geplaatst in het gebied dat eind maart pas opengesteld wordt voor recreatie maar de stichting is er niet gerust op dat de borden soelaas bieden. In de brief aan de gemeente wijst de stichting erop dat de draaikolken ontstaan aan de buitenzijde van de drempel bij de zes waterinlaten naar de Spiegelwaal. De kolken ontstaan dus aan de kant van de rivier de Waal. De gemeente Nijmegen zond de brandbrief door aan Rijkswaterstaat. Zij geven aan dat honden daar überhaupt niet los mogen lopen en dat alle activiteiten in het water van de rivier de Waal gevaarlijk zijn. Zij adviseren te recreëren in aangewezen zwemlokaties. De oever aan de Spiegelwaalzijde is met legstenen belegd, hierover kan gewandeld worden en het water ingegaan worden. Dit in tegenstelling tot de oever aan de rivierzijde, hier liggen stortstenen. Deze liggen los en zijn ook niet bedoeld om overheen te lopen. Erg duidelijk is dat thans nog niet.

Angst voor ongelukken

De stichting vreest voor de veiligheid van mensen en huisdieren aan de rivierzijde van het wandelpad dat de Spiegelwaal van de Waal scheidt. In de Spiegelwaal komt het water uit de zes verbindingen tussen rivier en de Spiegelwaal. Aan deze zijde is er dan ook geen gevaarlijke zuigende werking. Watersport Nijmegen adviseert mensen voorzichtig te zijn met kinderen en honden rond de waterinlaten. Om de werking van de draaikolken aan te tonen is een beer ter grote van een klein kind in het water gelaten. Duidelijk wordt wat het effect is van de zuigende draaikolk.

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen