Koninklijke onderscheiding voor huisarts Metz

Van onze redactie
21 juni 2015
Huisarts Marie-José Metz ontving vanmiddag de versierselen behorende bij de benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Bruls overhandigde haar de onderscheiding tijdens de jaarlijkse Dag van de Lindenholt voor haar grote verdiensten voor de patiëntenzorg in Lindenholt.
Mevrouw Metz (63) is bijna vanaf het begin van haar loopbaan in 1980 als huisarts werkzaam in Lindenholt. Zij is een uitzonderlijke toegewijde huisarts met bijzondere aandacht voor patiëntengroepen die kwetsbaar zijn en extra zorg nodig hebben zoals chronisch zieken, patiënten met een beperking, vrouwen in noodsituaties, patiënten uit andere landen en met andere culturen.
Hulp aan verkrachtingsslachtoffers
Van 1984-2004 was zij mede-initiator en deelnemer aan de vrijwilligerswerkgroep van Nijmeegse vrouwelijke artsen voor hulpverlening aan verkrachtingsslachtoffers. Door dit initiatief werd er ondanks het schaarse aanbod aan vrouwelijke artsen voor gezorgd dat altijd een vrouwelijke arts beschikbaar was voor hulp aan slachtoffers van seksueel geweld, dit in nauwe samenwerking met zedenpolitie en GGD.
Horstackerplein
Ook was zij meer dan 10 jaar docent en groepsbegeleider bij de Nijmeegse huisartsenopleiding. Sinds 2001 is mevrouw Metz tevens directeur van het wijkgezondheidscentrum Lindenholt, waarbij zij een breed takenpakket heeft naast haar werkzaamheden als huisarts. De verkenning voor renovatie van het oude gezondheidscentrum leidde tot een waar nieuw stadsvernieuwingsproject. Naast het nieuwe gezondheidscentrum, met daarin onder andere GGD-jeugdgezondheidszorg en verloskundigenpraktijk, kwam er een geheel vernieuwd Horstackerplein met ook een nieuwe apotheek, supermarkt en ouderenhuisvesting.
 

Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024