Column Erik Claus 'Iriscovery'

Van onze redactie
21 juni 2015
Afgelopen week kwam ik een bericht tegen dat Nijmegen een nieuwe behandelaar heeft gekregen binnen de verslavingszorg. Te weten GGZ Trubendroffer, een relatief kleine organisatie in vergelijking met bijvoorbeeld Iriszorg. Nu hebben we in Nijmegen dus 3 instellingen die verslaafden behandelen en ik vroeg mezelf af of we in Nijmegen opeens meer verslaafden hebben gekregen.
Toen ik dat bericht had gelezen dacht ik na, wat ik wel meer doe, maar nu puur over het feit of het nut had om een derde behandelaar te hebben in onze stad, of dat nu echt een toevoegde waarde heeft. Juist in deze tijd, de tijd waarin we steeds meer leren over verslaving, de tijd dat er steeds minder geld is voor de zorg, welke zorg dan ook, en de tijd dat we er steeds meer achter komen dat we juist binnen de maatschappelijke opvang en verslaafdenzorg meer gebruik van ervaringsdeskundigheid willen hebben. Hebben we dan nu echt een behandelaar nodig waar het keurmerk bakken met geld kost of hebben een andere soort projecten meer nut?
Ik denk dat we eigenlijk een omslag moeten maken in maatschappelijke opvang en verslavingszorg. Wat goed zou zijn is om op elk niveau binnen die organisaties gebruik te maken van ervaringsdeskundigen en ze niet af te schepen met een vrijwilligersvergoeding. Bijna alle dak- en thuislozen of verslaafden zijn super emotioneel maar ook super creatief. Die vinden altijd een oplossing voor hun problemen, anders overleef je niet zo’n lange tijd op straat. Jammer genoeg geven we mensen niet altijd de kans om zich te bewijzen. Hoeveel instellingen laten een ervaringsdeskundige in de raad van bestuur meedraaien of bij de directie?
Ook belangrijk is om plannen niet de overhand te laten krijgen, zoals nu gebeurt. Je moet kijken naar de mens en naar wat hij of zij wil. Niet naar geld. En elke instelling voor dak- en thuislozen en voor verslaafden zou zichzelf overbodig moeten willen maken.
In Nijmegen hebben we in de Tweede Walstraat een pand, dat onder IrisCovery valt. Iriscovery Centrum voor Ervaringsdeskundigheid en Herstel is bedacht en opgericht door mensen vanuit de doelgroep zelf. Iedere week zijn er inloop-uren zowel voor vrouwen als mannen, iedereen kan van daaruit ondersteuning krijgen in zijn eigen herstel, ze geven voorlichting op (basis) scholen en aan instellingen. Het mooie van dit project is dat niet wordt gewerkt met behandelplannen maar vanuit de mens. De dingen waar mensen tegen aanlopen in hun dagelijks leven. Er wordt niet door een hulpverlener verteld wat ze moeten doen maar ze horen van anderen hoe die ermee zijn om gegaan en dat zet mensen blijkbaar vaker aan denken.
Eigenlijk zou dit de manier van werken moeten zijn, de werkvloer bovenaan zetten, de werkvloer bepaalt het beleid, de regels enzovoort en die directeur is totaal niet belangrijk. Nijmegen staat erom bekend dat ze projecten vanuit de doelgroep belangrijk vinden, kijk naar de Nachtopvang Uit Noodzaak Nijmegen of stichting Dagloon Nijmegen. Allemaal succesvolle projecten die vanuit de doelgroep zijn ontstaan. Ik vind juist deze projecten belangrijker voor de Nijmeegse samenleving dan weer een goedgekeurde instelling waar we er al twee van hebben in de stad!
Fijne Vaderdag
Erik Claus
Erik Claus is ervaringsdeskundige Maatschappelijke Opvang, auteur, vader van Mike en Lucas en de geliefde van Simone.

Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024