Mantelzorgcompliment aanvragen vóór 1 juli

Van onze redactie
14 juni 2015
Het mantelzorgcompliment is een bedrag van 150 euro dat de gemeente uitbetaalt aan zorgvragers die mantelzorg ontvangen. De zorgvragers betalen dit bedrag aan hun mantelzorger, als compliment voor de geleverde zorg. De aanvragen voor 2015 kunnen tot 1 juli worden ingediend. De gemeente Nijmegen stelt jaarlijks een budget vast voor mantelzorgcomplimenten. Is dit budget op, dan worden geen mantelzorgcomplimenten meer uitbetaald. Minderjarige mantelzorgers komen niet in aanmerking voor een mantelzorgcompliment.
De mantelzorger kan niet zelf een verzoek indienen voor het mantelzorgcompliment. Dat doet de zorgvrager, degene voor wie er gezorgd wordt, of iemand namens de zorgvrager. Elke zorgvrager mag per jaar maximaal één mantelzorgcompliment aanvragen, de zorgvrager mag wel het mantelzorgcompliment over meerdere mantelzorgers verdelen. Sociale wijkteams controleren achteraf via een steekproef of de mantelzorgcomplimenten terecht zijn besteed. De aanvrager kan dit aantonen door middel van een kopie van een bankafschrift.
Voorwaarden
Daarnaast moet de mantelzorger aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag deze geen vrijwilliger zijn omdat de mantelzorger zorgt omdat hij of zij een relatie heeft met de zorgvrager, zoals partner, kind, familie, buur of vriend. De zorg moet meer omvatten dan alleen de dagelijkse zorgtaken en gedurende minimaal een jaar meer dan 8 uur per week gegeven zijn.
Een overzicht van alle regels en voorwaarde zijn te lezen op de website van de gemeente Nijmegen.

Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024