Dar stoot commerciële tak af aan SITA Nederland

Van onze redactie
11 juni 2015
Dar NV is voornemens alle aandelen van Dar Milieu BV aan SITA Nederland te verkopen. Dar Milieu BV is de commerciële tak van het bedrijf. Door de voorgenomen verkoop kan Dar NV zich richten op de hoofdtaak: een regiebedrijf zijn voor overheden met optimale dienstverlening voor gemeenten en inwoners.
De voorgenomen verkoop is onder voorbehoud van goedkeuring van de aandeelhouders van Dar. Op de aandeelhoudersvergadering (AvA) van 24 juni 2015 a.s. verzoekt de directie, gesteund door de RvC, de aandeelhouders om in te stemmen met de verkoop. Gedurende het verkoopproces zijn de aandeelhouders al geïnformeerd.
Missie Dar
In 2012 is de nieuwe missie van Dar vastgesteld. Daarin is opgenomen dat Dar een regiebedrijf is in de regio Nijmegen voor haar aandeelhouders. Dar heeft 6 aandeelhoudende gemeenten: Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Nijmegen en Wijchen.
Dar NV richt zich op afvalbeheer en beheer openbare ruimte voor overheden. De commerciële activiteiten van Dar Milieu BV passen niet meer in deze toekomststrategie. Daarnaast bestaat de reële vrees dat binnen Dar de omstandigheden voor de BV in de nabije toekomst steeds moeilijker worden wegens de marktdruk in samenhang met de beperkende werking van wet- en regelgeving. De slagkracht van Dar op commercieel terrein zal door de wet Markt en Overheid beperkt blijven aangezien Dar hierdoor maximaal 10 tot 15% van de omzet uit commerciële activiteiten mag betrekken.
Voorgenomen verkoop per 1 juli
Per 1 juli wordt de voorgenomen verkoop van Dar Milieu BV van kracht. Met de voorgenomen verkoop van Dar Milieu BV gaan de commerciële klanten (met uitzondering van evenementen en reiniging) over naar SITA Nederland. Ook gaan materieel en medewerkers mee als onderdeel van de overeenkomst.
Dar heeft deze keuze gemaakt omdat SITA Nederland het beste aan de gestelde voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn: De koper is in staat de dienstverlening aan de betreffende klanten op een goede manier continuïteit te geven. De kopende partij is  financieel gezond, kan goede arbeidsvoorwaarden leveren voor de medewerkers en is een erkend specialist in het duurzaam inzamelen en verwerken van afval- en reststromen.
Wieger Droogh, Algemeen Directeur SITA Nederland: "We zijn erg verheugd dat Dar het vertrouwen in ons heeft gesteld hun commerciële activiteiten aan ons over te dragen. Hiermee zijn we in staat onze huidige dienstverlening in Nijmegen en omstreken, verder uit te breiden en te verstevigen. Klant- en medewerkertevredenheid zijn speerpunten voor ons. Als internationale speler in de afvalwereld hebben wij expertise en slagkracht. Daarvan laten we zowel de klanten als de medewerkers van Dar maximaal  profiteren."
 

Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024