Sanering bodem parkeerterrein Hezelpoort

Van onze redactie
12 november 2013

Begin januari 2014, wanneer de drukke winkelmaand december voorbij is, start een sanering van de bodemverontreiniging van het parkeerterrein Oude Stad bij de Hezelpoort. Daarna wordt het terrein opnieuw ingericht om plaats te bieden aan ca 300 auto’s. Later kunnen hier met een parkeerdek 150 plaatsen bijkomen.

De bodem van het terrein is verontreinigd. Daarom wordt het vervuilde deel afgegraven en afgevoerd. De verontreiniging met zogeheten polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s) en zware metalen (koper en kwik) verspreidt zich niet en levert geen gevaar op voor de gezondheid van de omwonenden. Tijdens de sanering blijven zo’n zestig parkeerplaatsen op het achterste deel van het terrein bereikbaar vanaf de Heselaan via een tijdelijke inrit. De sanering duurt ongeveer vier weken. Daarna volgt de herinrichting. In april 2014 kan het nieuwe parkeerterrein in gebruik worden genomen.

Kosten 

Tijdens de werkzaamheden kunnen automobilisten parkeren bij de Waalhaven. Abonneehouders kunnen in deze periode zonder extra kosten parkeren in de Keizer Karelparkeergarage. Het parkeerterrein zal worden aangesloten op het parkeerverwijssyteem in de binnenstad. De kosten voor de inrichting van het terrein bedragen ruim 2,5 miljoen euro.

Herinrichting

De herinrichting voor dit gebied komt in de plaats van de eerdere plannen voor een parkeergarage. De voorziening is bedoeld voor zowel bezoekers van het centrum als voor bewoners van geplande nieuwbouwwoningen. Door de verslechterde economische omstandigheden is de nieuwbouw in het Waalfront echter uitgesteld en vindt invulling gefaseerd plaats. Zodra de nieuwbouw Handelskade (de eerste nieuwbouw van het Waalfront op het voormalige terrein van De Gelderlander) wordt gerealiseerd, kan het aantal van ca 300 plaatsen van het parkeerterrein worden uitgebreid door middel van een parkeerdek met 150 plaatsen.

Werkcorporatie 

Op dit moment beheert de Stichting Oude Stad het parkeerterrein. De gemeente is met hen in gesprek over de wijze waarop dat na de herinrichting zal gaan. Zo wordt de mogelijkheid van een werkcorporatie onderzocht. Na realisering van het parkeerterrein worden de tijdelijke parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein opgeheven zodat dit weer de oorspronkelijke uitstraling krijgt. Deze parkeerplaatsen zijn destijds gemaakt om het verdwijnen van de garage aan de Pijkestraat op te vangen.


Dit bericht delen:

Advertenties