Extra lucht en geluid metingen

Van onze redactie
12 november 2013

De gemeente gaat de komende vijf jaar (extra) metingen doen naar lucht en geluid in Nijmegen West. De plekken en de frequentie van de metingen zijn samen met de werkgroep West Wil Groene Buffer bepaald. Reden voor de extra metingen is de komst van de nieuwe stadsbrug De Oversteek en het extra verkeer door Nijmegen West dat deze oplevert. De nieuwe metingen kosten 150.000 euro.

Basis voor de maatregelen is de motie die de gemeenteraad heeft op 5 september 2012 heeft aanvaard ‘Nijmegen-West krijgt groene buffer’. Hierin vraagt de raad om voor een periode van minstens vijf jaar de intensiteit, samenstelling en doorstroming van het verkeer op de Energieweg en Neerbosscheweg te meten en de effecten op luchtkwaliteit en geluid te monitoren na oplevering van de Energieweg en stadsbrug de Oversteek. Verzoek is daarbij om betrokken bewoners intensief bij het proces te betrekken en een volwaardige rol te geven. Daarnaast vraagt de raad in de motie om de inrichting van een ‘groenfonds’ met 1 miljoen euro dat ingezet kan worden als er extra maatregelen nodig zijn om de luchtkwaliteit of geluidsbelasting te verbeteren.

Met de resultaten uit de ingestelde werkgroep West Wil Groene Buffer en de inrichting van een groenfonds heeft het college van burgemeester en wethouders uitvoering gegeven aan de motie. Doel is om de luchtkwaliteit onder de normen te laten blijven, ondanks toename van het verkeer als gevolg van de reconstructie van de Energieweg en de in gebruikname van de Oversteek. Daarnaast mag de geluidssituatie niet verslechteren. Daarom zijn er ook al geluidsmaatregelen getroffen bij de Energieweg en een deel van de Neerbosscheweg (inrichting, stil asfalt, doorstroming).

Om tot een goede monitoring te komen was er het afgelopen jaar regelmatig overleg van medewerkers van de gemeente met de werkgroep West Wil Groene Buffer. De werkgroep is samengesteld uit bewoners van de wijken Hees, Heseveld, Waterkwartier en Neerbosch-Oost. Met de werkgroep is overeenstemming bereikt over een plan voor monitoring van effecten op geluid, de luchtkwaliteit en het verkeer van De Oversteek. Werkgroep en gemeente zijn het ook eens geworden over hoe de meetgegevens geïnterpreteerd moeten worden. Ook is een gedeeld beeld ontstaan welke mogelijke extra maatregelen voor geluid en lucht effectief kunnen zijn.

De metingen zijn gestart en de resultaten worden in samenhang met al bestaande meetnetten bekeken. De resultaten komen op de website westenweurt.nl te staan. Begin 2014 bespreekt de werkgroep met de gemeente de eerste resultaten


Dit bericht delen:

Advertenties