Nijmeegse tippelzone open voor 20 sekswerkers per dag

Van onze redactie
9 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft het aanwijzingsbesluit voor de tippelzone gewijzigd. De tippelzone blijft voorlopig open voor een maximumaantal straatsekswerkers per dag. Dat aantal wordt bijgehouden met anonieme toegangspasjes, waarmee 20 personen per dag mogen werken.

Met anonieme dagpassen wordt dagelijks een maximumaantal van 20 straatsekswerkers toegelaten tot de tippelzone. Dit soort aantallen is in de afgelopen jaren als passend en beheersbaar ervaren om te kunnen blijven handhaven en zo een veilige werkplek te waarborgen. Omdat registratie niet meer toegestaan is, bestaat de kans wel dat de huidige groep (veelal kwetsbare) sekswerkers op de zone wordt verdrongen door nieuwe, andere sekswerkers. Ook biedt de nieuwe situatie minder grip met het oog op zorg en hygiëne, hulp en bestrijding van vrouwenhandel en uitbuiting. De zorg voor de sekswerkers die eerder een registratiepasje hadden, loopt door. Huiskamer De Cirkel blijft open voor alle personen die op dat moment op de zone werken.

Dit is een tijdelijke maatregel en in september wordt een voorstel voor de toekomst met de gemeenteraad besproken. Tippelen elders in de stad blijft op basis van de APV verboden.

Aanleiding nieuwe stelsel
De rechter heeft onlangs geoordeeld dat de registratieplicht die Nijmegen sinds 2007 had voor sekswerkers op de Nijmeegse tippelzone, niet voldoet aan de privacywetgeving en daarmee niet mag worden gehandhaafd. Twee straatsekswerkers hadden bezwaar aangetekend tegen een afwijzingsbesluit van de gemeente op hun registratieverzoek voor de tippelzone. De rechtbank heeft enkel getoetst op de rechtmatigheid van het aanwijzingsbesluit. Deze nieuwe situatie waarin de tippelzone vrij toegankelijk werd voor sekswerkers, terwijl Nijmegen vrijwel de laatste tippelzone van het land heeft, vindt het college onwenselijk en risicovol voor de veiligheid van en zorg voor de sekswerkers en de openbare orde.

Registratieplicht
In 2007 is een registratieplicht opgenomen in het aanwijzingsbesluit Tippelzone. Dit had enerzijds tot doel om overlast en onveiligheid terug te dringen en de tippelzone beheersbaar te houden en anderzijds de straatsekswerkers –wanneer nodig- toe te leiden naar zorg. Op deze wijze bood de tippelzone een relatief veilige werkplek. De pasjes werden alleen verleend aan straatsekswerkers die aantoonbaar verbonden waren aan de Nijmeegse tippelzone, en er werden geen nieuwe registraties meer toegelaten. De zone telt 6 werkplekken. In 2023 waren er 18 personen geregistreerd. Dat systeem heeft vele jaren over het algemeen naar tevredenheid gefunctioneerd, maar kwam vanwege de genoemde individuele bezwaren tot een einde.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024