Gemeente betaalt hoge eindafrekeningen energiekosten van huurders met blokverwarming

Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
2 juli 2024

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten een noodfonds-subsidie in te zetten voor huurders met hoge eindafrekeningen van blokverwarming. De gemeente betaalt de eindafrekeningen van deze huurders hiermee af. De aanleiding hiervoor is de hoge eindafrekening die huurders van woningcorporaties met blokverwarming in april ontvingen.

Voor zover bekend, is dit vooral het geval voor huurders van woningcorporatie Portaal. Portaal heeft een zeer hoog tarief betaald voor de inkoop van energie. Dit vanwege een ongunstig moment van inkopen door onder andere de oorlog in Oekraïne. Voor 476 huishoudens is een rekening van gemiddeld €1.145,- gestuurd met bedragen die oplopen tot €6.000,-. Omdat uit de gegevens van de corporatie blijkt dat veel huishoudens om wie het gaat een laag inkomen hebben én de huidige regelingen van de gemeente niet altijd toepasbaar zijn, hebben Portaal en de gemeente naar een oplossing gezocht.

Corporaties betalen eindafrekeningen huurders
In overleg met Portaal is de gemeente tot deze oplossing gekomen voor de huurders van Portaal en andere corporaties met ditzelfde probleem. Met de subsidie kunnen corporaties de eindafrekeningen afkopen voor hun huurders. Omdat Portaal exact weet over wie het gaat, voert Portaal de regeling uit en handelt alles voor de huurders af. Daarnaast zet de corporatie extra capaciteit in om in gesprek te gaan met bewoners om te kijken naar hun financiële situatie.

Voorkomen financiële problemen
Wethouder Werk, Inkomen en Armoedebestrijding John Brom: “We willen dat alle Nijmegenaren kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Ook wanneer zij onverwacht een hoge rekening ontvangen waarvoor zij geen geld hebben. Om te voorkomen dat zij financiële problemen krijgen of dat die groter worden, helpen wij hen.”

Regiomanager Portaal Nijmegen Daniëlle Gerrits: ‘De stijging van de gasprijzen tijdens de energiecrisis is onverwacht snel en fors geweest. Ook de tegemoetkoming van de overheid voor aansluitingen met een blokverwarming was voor veel huishoudens niet afdoende. Portaal heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met de betrokken bewoners en de gemeente, op zoek naar een oplossing. Een prachtig gebaar van de gemeente Nijmegen om deze kosten voor de bewoners op te vangen. Aan de hoge energieprijzen kunnen we helaas niets veranderen. We blijven daarom in gesprek met onze bewoners om te kijken naar hun financiële situatie, voor nu en in de toekomst.’


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024