Rechtswinkel Nijmegen-Oost: ‘Huurders en verhuurders opgelet!'

Tekst: Rechtswinkel Nijmegen-Oost, Marijke Zandee
21 juni 2024

Er treedt vanaf 1 juli 2024 een nieuwe wet in werking: de Wet vaste huurcontracten. Deze wet is bedoeld om huurders meer zekerheid te bieden.

De huurmarkt is onstuimig. De afgelopen jaren heeft de wetgever geprobeerd om huurders te helpen door verschillende wetten in te voeren. Vanaf 1 juli 2024 komt er een nieuwe huurwet. Deze huurwet zal veranderingen met zich meebrengen.

De situatie vóór 1 juli 2024
Er wordt onderscheid gemaakt tussen huurcontracten voor onbepaalde tijd en huurcontracten voor bepaalde tijd. Een huurcontract voor onbepaalde tijd heeft wel een startdatum, maar geen einddatum. Het is daardoor voor een verhuurder niet eenvoudig om een huurcontract voor onbepaalde tijd te beëindigen.

Sinds een aantal jaren is het mogelijk om huurcontracten voor bepaalde tijd aan te bieden. Deze huurcontracten hebben een einddatum. Als de einddatum is verstreken, loopt het huurcontract automatisch af. Hierbij geldt dat de verhuurder de huurder schriftelijk moet informeren over de einddatum van het huurcontract. Het informeren van de huurder over de einddatum moet binnen een bepaalde periode gebeuren: binnen drie maanden tot één maand voor de einddatum. Als de verhuurder dit niet doet, wordt het huurcontract automatisch verlengd voor onbepaalde tijd.

Het idee achter de invoering van de huurcontracten voor bepaalde tijd is dat deze huurcontracten de doorstroming op de huurmarkt bevorderen. Hoewel er tegenwoordig meer doorstroming op de huurmarkt is, is er geen doorstroming van huur naar koop. De huurcontracten voor bepaalde tijd hebben daardoor niet helemaal het beoogde effect gehad.

Wat gaat er veranderen?
De Wet vaste huurcontracten brengt met name één grote verandering met zich mee: de afschaffing van de huurcontracten voor bepaalde tijd. Dit betekent dat huurcontracten voor onbepaalde tijd de standaard worden. Het gevolg hiervan is dat een huurcontract alleen kan worden beëindigd als de verhuurder en de huurder hier gezamenlijk mee instemmen, het huurcontract wordt ontbonden of er zijn goede redenen om het huurcontract op te zeggen. In de laatste twee gevallen moet de rechter toestemming geven om het huurcontract te beëindigen. Op deze manier heeft de huurder meer zekerheid als het gaat om zijn of haar verblijfplaats.

Echter, er zijn uitzonderingen van toepassing. Voor bepaalde groepen geldt dat zij niet onder de Wet vaste huurcontracten vallen. Het gaat hierbij onder andere om studenten, urgent woningzoekenden en gescheiden ouders. Deze groepen zijn echter nog onvoldoende specifiek gemaakt. Hierdoor is het niet helemaal duidelijk wanneer iemand tot een uitzonderingsgroep behoort. Als iemand tot een uitzonderingsgroep behoort, is de verhuurder niet verplicht om een huurcontract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Er kan dan ook een huurcontract van twee jaar of korter worden aangeboden. Deze huurcontracten eindigen op de einddatum die in het huurcontract staat.

Voorbeeld
Om de veranderingen te verduidelijken, volgt een voorbeeld.
Pien begint in september met de studie rechten in Nijmegen. Ze woont niet in de buurt van Nijmegen en wil daarom op kamers. Na meerdere keren hospiteren, is het haar gelukt om een kamer te bemachtigen. De startdatum van het huurcontract is 1 augustus 2024. Dit betekent dat de Wet vaste huurcontracten van toepassing is. In het huurcontract staat 1 augustus 2026 als einddatum benoemd. Pien gaat voor haar studie tijdelijk in andere gemeente wonen. Hierdoor behoort Pien tot één van de uitzonderingsgroepen. Het gevolg hiervan is dat haar een huurcontract voor bepaalde tijd, dus met een einddatum, mag worden aangeboden.

De broer van Pien, Koen, woont al op zichzelf. In zijn huurcontract staat als startdatum 1 januari 2024 benoemd. Het huurcontract is dus ingegaan voordat de Wet vaste huurcontracten in werking is getreden. Hierdoor is de Wet vaste huurcontracten niet van toepassing. Er wordt in het huurcontract een einddatum genoemd, namelijk 1 juli 2025. Dit mag, omdat lopende huurcontracten voor bepaalde tijd hun geldigheid behouden. Als Koen na afloop van zijn huurcontract iets nieuws wil gaan huren, moet hem een huurcontract voor onbepaalde tijd worden aangeboden. Immers, de Wet vaste huurcontracten is dan wel van toepassing.

Afsluiting
De inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten vanaf 1 juli 2024 zorgt ervoor dat er het één en ander zal veranderen op de huurmarkt. Gaat u na deze datum een woonruimte huren of verhuren? Let dan op wat uw nieuwe rechten en verplichtingen zijn!

---------------------------

Rechtswinkel Nijmegen-Oost is te bezoeken aan de Daalsehof 2, (maandag en woensdag, wijkcentrum Daalsehof) en op zaterdag in de Ark van Oost (Cipresstraat). De medewerkers ontvangen u graag voor gratis juridisch advies op maat. Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Heeft u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. De Rechtswinkel werkt met vrije inloopspreekuren waardoor u zonder afspraak kunt binnenlopen.

---------------------------
Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit te laten weten. Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor de vorige artikelen. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via FacebookLinkedIn of Instagram.

Voor een goed beeld van de gang van zaken op ons spreekuur, kunt u ook een videoreportage van Nieuws uit Nijmegen over onze Rechtswinkel bekijken:


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen