Grensoverschrijdend erfrecht onder de loep

Van onze redactie
13 juni 2024

GrensInfoPunten organiseren kosteloze webinars op 25 juni

Een erfenis of nalatenschap: veel mensen krijgen er vroeg of laat op de een of andere manier mee te maken – maar slechts weinigen verdiepen zich er graag in of praten erover. Wie neem ik op in mijn testament?  Wie erft wat precies en op welk moment? En hoe hoog is de erfbelasting eigenlijk? En hoe zorg je ervoor dat de zaken omtrent je eigen nalatenschap goed geregeld zijn wanneer je als Nederlander in Duitsland woont of als Duitser in Nederland? Erfkwesties worden nog ingewikkelder, wanneer familieleden of andere erfgenamen in het buitenland wonen. Een situatie die met name in de Nederlands-Duitse grensstreek veelvuldig voorkomt. Daarom organiseren de GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens op 25 juni een tweetal webinars over grensoverschrijdend erfrecht. Deelname is kosteloos.

De webinars worden gegeven door Branko Reumkens, partner en notaris bij LexQuire International Tax & Law. Hij is expert op het gebied van zowel Nederlands als Duits recht en onder meer gespecialiseerd in het onderwerp grensoverschrijdend erfrecht. Dit thema staat centraal tijdens de twee webinars.

Het eerste webinar is in het Duits en wordt op dinsdag 25 juni 2024 van 15.30-16.30 uur gehouden. Het is bedoeld voor Duitsers die in Nederland wonen. Het tweede webinar is Nederlandstalig en duurt van 17.30-18.30 uur. Doelgroep daarvan zijn Nederlanders die in Duitsland wonen. Geïnteresseerden kunnen de online bijeenkomsten gratis via de online vergadertool Zoom bijwonen.

Advies door de GrensInfoPunten
De GrensInfoPunten langs de Nederlands-Duitse grens geven hoofdzakelijk advies over grensoverschrijdende aspecten bij belastingen en sociale zekerheid, maar krijgen ook met regelmaat vragen over aanverwante zaken als erfenissen en erfrecht. Een thema waarover de medewerkers van de GrensInfoPunten zelf geen informatie kunnen en mogen geven. Met de webinars komen de adviespunten nu tegemoet aan de behoefte van de inwoners van de Nederlands-Duitse grensregio.

Na de presentaties is er gelegenheid tot het stellen van algemene vragen. Het inwinnen van individueel advies over zeer specifieke aangelegenheden is tijdens het webinar in verband met de beperkte tijd niet mogelijk.  

Aanmelden
Wie wil deelnemen aan de webinars, kan zich aanmelden via de onderstaande links:

Webinar voor Duitsers die in Nederland wonen (Duitstalig), 25 juni 15.30-16.30 uur:
grenzinfo.eu/webinar-erfrecht-wonen-nl

Webinar voor Nederlanders die in Duitsland wonen (Nederlandstalig), 25 juni 17.30-18.30 uur:
grenzinfo.eu/webinar-erfrecht-wonen-de

Meer informatie over werken, studeren en wonen in het buurland en de contactgegevens van het GrensInfoPunt in de buurt zijn te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.

Over de GrensInfoPunten
De GrensInfoPunten staan voor een onafhankelijke, laagdrempelige dienstverlening voor grensgangers in de Nederlands-Duitse grensregio. Er wordt informatie op maat geboden en de medewerkers zijn thuis in de cultuur, taal en systemen aan weerszijden van de grens. De kennis op het gebied van belastingen, sociale verzekeringen en arbeidsrecht wordt up-to-date gehouden door gezamenlijke trainingen. De GrensInfoPunten zijn onderdeel van een groot netwerk en de medewerkers staan in nauw contact met specialisten van instanties uit beide landen. Meer informatie is te vinden op www.grenzinfo.eu/nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024