Keuzes en vervolgstappen voor schone en efficiënte stadslogistiek

Van onze redactie
12 juni 2024

Voor de bereikbaarheid van, naar en binnen Nijmegen is gemeente Nijmegen bezig met de mobiliteitstransitie. De stad groeit, maar ruimte om te wonen, werken en voor vervoer groeit niet mee.

Daarom komt er onder andere meer ruimte voor de voetganger en fietser en minder voor de auto. Gebruik van deelmobiliteit en het OV wordt gestimuleerd. Door de groei van het aantal inwoners en (online) handel, groeit ook het aantal verplaatsingen voor de logistiek en bevoorrading. Dit heet stadslogistiek. Het college van burgemeester en wethouders stelde dinsdag 11 juni 2024 een beleidsaanpak hiervoor vast.

Net als bij personenvervoer zet gemeente Nijmegen met stadslogistiek in op schoon en efficiënt vervoer. Dat is complexer dan het lijkt: een deel kan met bijvoorbeeld cargofietsen worden bezorgd, maar voor bijvoorbeeld bevoorrading van winkels en bouwplaatsen en het ophalen van afval zijn vrachtwagens het efficiëntst.

Belangrijkste keuzes en vervolgstappen
De beleidsaanpak bouwt voort op onderzoeken en op gesprekken met betrokkenen. Ook is een denktank ingezet waar onder andere transportbedrijven, hubs [verzamel- en distributiepunten] en binnenstadondernemers aan deelnamen. De belangrijkste strategische keuzes en vervolgstappen uit de beleidsaanpak zijn:
> Bevorderen van verduurzaming van de logistiek, uitbreiding van stadsdistributiehubs en het gebruik van (langzame) uitstootvrije voertuigen in de zero emissiezones [uitstootvrije zones]
> Actief sturen op de vermindering van inefficiënte ritten en transportkilometers
> Ruimte realiseren voor logistieke hubs via bestemmings- en omgevingsplannen
> Ondersteunen van de realisatie van microhubs zoals pakketkluizen en afhaalpunten
> Logistiek borgen in gebiedsontwikkelingen en eisen opnemen in overeenkomsten

Per gebied wordt de beleidsaanpak verder uitgewerkt en meegenomen in de omgevingsvisie, omgevingsplannen en gebiedsontwikkelingen. Ook geeft het kader richting en handelingsperspectief voor marktpartijen – het geeft aan waar welke type logistieke hubs gewenst zijn – en perspectief voor innovatieve oplossingen op het gebied van stadslogistiek. Bestaande locaties van logistieke bedrijven, het Engie terrein en bedrijventerrein De Grift worden als voorkeurslocaties aangewezen.

Bijlage Beleidsaanpak_stadslogistiek_Nijmegen.pdf


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024