Groen licht voor Dorpensingel

Van onze redactie
11 november 2013

Een directe verbinding tussen de Prins Mauritssingel en Bemmel is weer een stap dichterbij. De wethouders mobiliteit van de gemeenten Lingewaard en Nijmegen, de heren Telder en Beerten, hebben vandaag hun handtekening gezet onder een bestuursconvenant dat moet leiden tot de realisatie van de Dorpensingel.

De Dorpensingel is de laatste nog ontbrekende schakel in de hoofdinfrastructuur van de Waalsprong. Voor Bemmel ontstaat met de realisatie van de Dorpensingel een rechtstreekse aansluiting met de Prins Mauritssingel. Hierdoor verbetert de bereikbaarheid tussen Bemmel en Arnhem/Nijmegen. Als gevolg van de aanleg van Dorpensingel neemt in de omgeving de verkeersveiligheid toe en de milieuhinder af.

Met het tekenen van het bestuursconvenant bekrachtigen Lingewaard en Nijmegen formeel de samenwerking. Er wordt één gezamenlijke projectorganisatie gevormd die de voorbereiding en de realisatie van de Dorpensingel op zich gaat nemen. De planning is om de Dorpensingel in 2016 te realiseren.

Op maandagavond 9 december organiseren de gemeente Lingewaard en Nijmegen gezamenlijk voor bewoners en belangstellenden een informatieavond waar plannen van de Dorpensingel nader worden toegelicht. Dat gebeurt in de aula van OBC Bemmel, locatie Essenpas, Drieske 4 in Bemmel.


Dit bericht delen:

Advertenties