Golf op de Rijn: zomerkades en rivierdijken doen hun werk

Van onze redactie
3 juni 2024

Een deel van het water dat in Duitsland voor overlast en calamiteiten leidt, stroomt via de Rijn naar ons toe. Een piek van ruim 13,20m +NAP wordt bij Lobith verwacht in de nacht van donderdag op vrijdag. Dijken doen hun werk. We verwachten dat zomerkades niet overstromen. Andere uiterwaarden zullen grotendeels vol stromen. 

Het meeste water in het getroffen Duitse gebied stroomt naar de Donau. Slechts een deel bereikt ons via de Rijn. Een zomerse golf als deze komt in het rivierengebied ongeveer eens per tien jaar wel voor, door dooi in de alpen of door neerslag.

Lager dan in juli 2021
De huidige golf blijft een meter onder de waterstand van juli 2021, toen het in buitenpolders spannend was voor akkerbouwers en hun gewassen. Overstromen zullen de zomerkades nu niet. Wel treedt kwel op. Ook binnen de rivierdijken neemt kwel toe, een natuurlijk proces waardoor ook kelders en kruipruimtes opnieuw nat kunnen worden.

Werk aan de dijk ligt deels stil
De rivierdijken doen hun werk. Bij de dijkversterking Tiel-Waardenburg herstelt de aannemer het de dijk in Varik tot het veilig niveau. Het buitendijkse werk ligt stil, net als de losplaatsen aan de Waal. Bij deze rivierwaterstand kan werk op de dijk zelf doorgaan. Ook het maaien van dijken gaat door, tot waar het water komt.

Gemaal Pannerling opnieuw onder water
Bij Doornenburg overstroomt de bouwplaats van het nieuwe gemaal de Pannerling. Dat gebeurde afgelopen winter al meerdere keren. De aannemer hervat het werk zodra het Pannerdensch Kanaal zakt.

Natuurbeheerders, pontbazen, veehouders en camping-eigenaren nemen zelf maatregelen. Ze verplaatsen hun kuddes, kiezen voor een hogere veerstoep of ontruimen hun terrein. 


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen