Rechtswinkel Nijmegen-Oost: ‘Aanzegplicht gemist? Geld voor de werknemer wellicht!’

Tekst: Rechtswinkel Nijmegen-Oost, Lynn Mekking
26 april 2024

De werkgever is op grond van de wet verplicht om de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd uiterlijk één maand van tevoren te laten weten of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet of niet. Maar wat als de werkgever zich hier niet aan houdt?

Job heeft sinds 1 mei 2023 een arbeidsovereenkomst met café Doe Is Lekker Gek. Tijdens het sollicitatiegesprek had café-eigenaar Hans aangegeven dat het een arbeidsovereenkomst voor één jaar betreft. Job wist zelf nog niet welke wilde plannen hij voor het komende jaar had, dus vond hij het prima dat hij een arbeidsovereenkomst voor een jaar heeft gekregen. De arbeidsovereenkomst van Job wordt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd genoemd, omdat vooraf al een einddatum is bepaald.     

Job werkt al elf maanden met plezier bij café Doe Is Lekker Gek. Dit plezier lijkt wederzijds te zijn, want de collega’s van Job hebben in de afgelopen maanden laten weten blij te zijn met Job. Job wil dolgraag nog langer bij het café werken dan afgesproken is in zijn arbeidsovereenkomst. Door de uitlatingen van zijn collega’s verwacht Job dat hij nog langer bij het café kan werken. Van een verlenging van zijn arbeidsovereenkomst heeft hij echter nog niets gehoord. Job wil graag duidelijkheid en gaat daarom in gesprek met zijn baas, Hans. Tot Jobs verbazing zegt Hans dat de arbeidsovereenkomst over twee weken (1 mei 2024) ten einde komt. Job vraagt zich af of dit wel een juiste gang van zaken is.

De aanzegplicht
De werkgever is verplicht uiterlijk één maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd afloopt, de werknemer te informeren of de arbeidsovereenkomst wel of niet wordt voortgezet. Het is hierbij van belang dat de werknemer schriftelijk op de hoogte wordt gesteld door de werkgever. De gedachte achter de aanzegplicht is het geven van zekerheid aan de werknemer over de voortzetting van zijn huidige arbeidsovereenkomst, waardoor hij weet of hij al dan niet op zoek moet gaan naar een nieuwe baan. Als de werkgever de arbeidsovereenkomst voort wil zetten, moet hij ook uiterlijk één maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst aan de werknemer laten weten onder welke voorwaarden dat gebeurt. De aanzegplicht is niet van toepassing op arbeidsovereenkomsten korter dan zes maanden of arbeidsovereenkomsten die zijn gesloten voor bijvoorbeeld de duur van een project of ter vervanging van een arbeidsongeschikte werknemer.

Hans moest Job vóór 1 april 2024 op de hoogte stellen van zijn beslissing om de arbeidsovereenkomst niet voort te zetten, wat hij niet heeft gedaan. Daarnaast moest de aanzegging schriftelijk plaatsvinden en ook dat is niet gebeurd.

De gevolgen
Wat is het gevolg als een werkgever zich niet aan de aanzegplicht houdt? Aan de arbeidsovereenkomst verandert niks, deze loopt gewoon af. Echter, als een werkgever de aanzegplicht in zijn geheel niet nakomt, is hij de werknemer een vergoeding van een maandsalaris verschuldigd ongeacht of de arbeidsovereenkomst wel of niet is voortgezet. Als de werkgever te laat aanzegt, maar wel binnen de maand, dan is hij een vergoeding naar rato verschuldigd. Bijvoorbeeld: een aanzegging op 15 april is te laat, maar wel binnen de maand tussen 1 april en 1 mei. De vergoeding is dan naar rato 15/30, ofwel de helft.

Job heeft recht op een aanzegvergoeding, want Hans heeft nog geen schriftelijke aanzegging gedaan. Voor het bepalen van de hoogte van de vergoeding is van belang of Hans voor de einddatum van de arbeidsovereenkomst nog schriftelijk aanzegt. Zo niet, dan heeft Job recht op een vergoeding ter hoogte van één maandsalaris. Als Hans het hier niet mee eens is en weigert om aan Job de vergoeding te betalen, dan kan Job altijd nog juridische stappen ondernemen. Job heeft namelijk na het verstrijken van zijn arbeidsovereenkomst twee maanden de tijd om de vergoeding af te dwingen bij de rechter door middel van een verzoekschrift.

Conclusie
Kortom, werkgevers hebben jegens hun werknemers de verplichting om tijdig aan te zeggen. Daarbij moeten werkgevers schriftelijk duidelijkheid geven rondom een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of niet. Doet de werkgever dit niet of te laat, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is dan afhankelijk van of en wanneer de werkgever aanzegt. Laat Jobs avontuur een les zijn voor werkgevers: houd niet alleen je koffie warm, maar ook je communicatie!

---------------------------

Rechtswinkel Nijmegen-Oost is te bezoeken aan de Daalsehof 2, (maandag en woensdag, wijkcentrum Daalsehof) en op zaterdag in de Ark van Oost (Cipresstraat). De medewerkers ontvangen u graag voor gratis juridisch advies op maat. Omdat elke situatie anders is, spelen persoonlijke omstandigheden een belangrijke rol. De medewerkers van de Rechtswinkel kijken graag met u mee naar uw situatie en mogelijkheden. Heeft u vragen over dit onderwerp of loopt u tegen een ander probleem aan? Wij voorzien u gratis van advies. De Rechtswinkel werkt met vrije inloopspreekuren waardoor u zonder afspraak kunt binnenlopen.

---------------------------
Heeft u zelf een onderwerp dat u graag terugziet in één van onze artikelen? Schroom dan niet om dit te laten weten. Meer lezen over juridische adviezen van rechtswinkel Nijmegen-Oost? Klik hier voor de vorige artikelen. Rechtswinkel Nijmegen-Oost is ook te volgen via FacebookLinkedIn of Instagram.

Voor een goed beeld van de gang van zaken op ons spreekuur, kunt u ook een videoreportage van Nieuws uit Nijmegen over onze Rechtswinkel bekijken:


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen