Proef met dagbesteding zonder indicatie is succesvol

Van onze redactie
28 maart 2024

In 2021 startten de gemeenten Nijmegen en Berg & Dal de pilot indicatievrije ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Inwoners krijgen gerichte dagbesteding, zonder indicatie (= besluit) van het Buurtteam Volwassenen. Ze kunnen zelf binnenlopen bij de organisatie die de dagbesteding aanbiedt. Dit levert minder stress op bij de deelnemers en minder bureaucratie voor de betrokken organisaties. De organisaties die meedoen met de proef zijn Onder de Bomen, Pluryn, RIBW en Driestroom. Andere aanbieders van deze vorm van dagbesteding werken wel met een indicatie. 

Dit jaar verscheen het evaluatierapport van de proef. De ervaringen zijn positief. Er zijn minder intakes en dus minder bureaucratie en inwoners ervaren dus minder stress. Bovendien kan een inwoner makkelijker wisselen van dagbestedingsplek als de hulpvraag verandert. 

De gemeente Nijmegen wil de positieve ervaringen met deze proef meenemen in de nieuwe aanbesteding Wmo Ambulant die nu loopt en waar ook dagbesteding onder valt. 


Dit bericht delen:

Advertenties