Krachtige samenwerking tussen Kandinsky Molenhoek en ROC Nijmegen door middel van doorlopende leerroute SPRINT

Tekst: Karel Hermsen | Foto's: Kandinsky Molenhoek
23 maart 2024

Kandinsky Molenhoek is een kleinschalige VMBO-school met naast theoretische vakken extra aandacht voor sport- en bewegingsonderwijs.

De school staat in de regio vanouds bekend om haar actieve, sportieve en uitdagende leeromgeving waar leerlingen kunnen leren én bewegen.
Zo krijgen de leerlingen in de brugklas negen sportlessen van elk 40 minuten in de week. Daarnaast leren ze in de bovenbouw organiseren, begeleiden en presenteren. Het liefst in levensechte situaties zoals bijvoorbeeld de Zevenheuvelenloop, de avondvierdaagse in Molenhoek of bij het diner dat ze van A tot Z verzorgen voor hun ouders.

Veel leerlingen kiezen als vervolgopleiding dan ook voor een opleiding gericht op sport of recreatie.
Sinds dit jaar bieden Kandinsky Molenhoek en de opleiding Sport en Bewegen (niveau 3) en Dienstverlening, Sport en Recreatie (niveau 2) van  ROC Nijmegen een doorlopende leerroute aan met de naam SPRINT.

Robbin Kleijn, afdelingsleider onderbouw, legt uit:
`Sport is de rode draad in ons onderwijs. Bij het sporten ontwikkelen leerlingen vaardigheden als doorzetten, initiatief nemen, keuzes maken en creatief kunnen omspringen met steeds wisselende situaties. Die vaardigheden zijn trouwens altijd en overal waardevol. Veel van onze leerlingen willen iets met sport in hun latere beroepsleven. Dan moet je ook kunnen organiseren, je programma durven presenteren, een groep sporters iets kunnen uitleggen en die groep vervolgens begeleiden of coachen. Dat proberen wij onze leerlingen bij te brengen en daarmee gaat ROC Nijmegen verder`.

`Leerlingen die SPRINT volgen, doen nét een beetje extra in leerjaar 3 en 4 van het vmbo waardoor ze straks op het roc bepaalde onderdelen van het onderdelen van het onderwijsprogramma kunnen overslaan. Zo wordt onnodige overlap geschrapt en ontstaat er een mooie doorlopende leerroute.
Afhankelijk van de ontwikkeling die de leerroute doormaakt kan SPRINT een jaar studieversnelling opleveren. Misschien is het nog wel belangrijker dat een doorlopende leerroute de motivatie vergroot, de overgang naar het mbo versoepelt en vroegtijdig schoolverlaten tegengaat.`

Het lijkt simpel, maar bij de finetuning van een doorlopende leerroute komt heel wat kijken. Een werkgroep van twee docenten van Kandinsky Molenhoek Lieke Maselaman-Stofmeel en Carlien Heins, en twee docenten van ROC Nijmegen, Jennifer Bouwens en Wouter Bouman, komt met onderwijskundig procesbegeleider Rein Meekels elke week bij elkaar. Deze werkgroep evalueert om te kijken wat goed gaat, waar aanpassingen in het programma nodig zijn en wat de vervolgstappen zijn.

Rein: `Daar hoort ook bij dat de door ons in de projectfase beschreven inhoud, opgedane kennis en ervaringen overdraagbaar zijn aan docenten die nu nog niet met deze doorlopende leerroute te maken hebben. Er zijn ook sceptici die overtuigd moeten worden. Ook theoretische vakken als  Nederlands en Engels hebben zo hun eisen.`

Jennifer vult aan: `De overstap van vmbo naar mbo moet voor leerlingen soepeler en vertrouwder worden. Vaardigheidstraining waarmee ze op het Kandinsky beginnen wordt op het roc voortgezet. Volgend schooljaar draaien de acht derdejaars vmbo-leerlingen die meedoen aan het programma stages uit het aanbod van Sport en Bewegen van ROC Nijmegen. We werken bij Sport en Bewegen met een portfoliosysteem waarin leerlingen zelf hun ervaringen en prestaties vastleggen. Dat geldt dan ook voor de Kandinsky-leerlingen. Op die manier kan hun hele opleidingsduur worden verkort.`

Carlien: `Al onze leerlingen lopen stage in klas 3 en 4. Als ze kiezen voor SPRINT wordt de keuze van een stageplaats gerichter. Ze zijn gemotiveerder en door succeservaringen worden ze in hun kracht gezet`.

SPRINT is niet voor alle leerlingen van Kandinsky Molenhoek even geschikt.
Robbin Kleijn: `De keuze daarvoor wordt gemaakt aan het einde van het tweede leerjaar. Veel leerlingen weten dan echt nog niet welke richting ze op gaan na het vmbo. Die hebben gewoon meer tijd nodig om te kiezen.
Wij hebben het uitstroomprofiel Dienstverlening en Producten. Met dit oriënterend profiel kunnen onze leerlingen doorstromen naar alle opleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs. Ook als je deelneemt aan SPRINT.`

Lieke: `Leerlingen die willen meedoen moeten aan het eind van het tweede leerjaar solliciteren op een plekje in SPRINT. In een pitch, een korte presentatie, moeten ze docenten én hun ouders overtuigen, waarom ze zichzelf geschikt vinden voor deze route. Ouders staan dan vaak verbaasd te kijken van wat hun kind allemaal in huis heeft. Ouders worden vervolgens regelmatig uitgenodigd en bij de activiteiten betrokken.`

Dylan Schür uit klas 3B heeft al wat ervaring. Hij organiseerde de sponsorloop van basisschool De Grote Lier en is nu druk bezig met het begeleiden van pauzesport op basisschool De Maasvallei:
`Het is hartstikke leuk. Je moet eigenlijk gewoon lesgeven aan een groep. Dat moet je goed voorbereiden. Nadenken over wat je precies wilt doen en wat je wilt bereiken, welke spullen je daarvoor allemaal nodig hebt en daarvoor ook het vervoer regelen. Je moet ook alles overleggen. In een lesvoorbereidingsformulier moet je vooraf allemaal opschrijven wat en hoe je het wilt doen. Daarvoor krijgen we op school wel tijd in de uren KWT (keuzewerktijd).
Je doet veel praktijkervaring op en je wordt steeds opnieuw uitgedaagd. Gelukkig word je niet aan je lot overgelaten. Er zijn altijd docenten bij die alles in de gaten houden.`

De doorlopende leerroute is een pilotproject van schoolbestuur @voCampus, waaronder Kandinsky Molenhoek valt en het bestuur van ROC Nijmegen. Het zou eventueel in de toekomst een model kunnen worden voor andere scholen.

Doelen zijn een prettige en betere doorstroom voor vmbo-leerlingen naar het middelbaar beroepsonderwijs, leerlingen eerder kennis laten maken met het mbo, leren in een beroep specifieke omgeving en het schrappen van de overlap uit de onderwijsprogramma`s vanuit het voortgezet onderwijs en mbo.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024