Dialoogsessie Uitgaan voor Jongeren: ‘Geef ons een plek in de Nacht’

Van onze redactie
24 maart 2024

Om de stem van de jeugd te versterken en een inclusieve visie op uitgaan voor jongeren onder de 18 te bevorderen, organiseert de Jongerenraad Nijmegen een dialoogsessie in het Notre Dame College. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op 18 april en heeft als doel om de inbreng van jongeren te verzamelen voor de ontwikkeling van de Nachtvisie en het vinden van een geschikte partner voor de volgende editie van het jongerenfeest.

Achtergrond
Op 11 november 2023 organiseerde een aantal betrokken jongeren een jongerenfeest in de Lindenberg (zie poster) onder begeleiding van de Jongerenraad. Dit feest was een groot succes: binnen twee weken waren alle kaarten uitverkocht. De jongeren willen door.

De Dialoog
De dialoogsessie is een unieke kans voor jongeren uit Nijmegen om hun perspectieven te delen over uitgaan voor jongeren onder de 18 jaar. De Jongerenraad Nijmegen zet zich in om deze groep actief te betrekken bij de besluitvorming over beleid en evenementen die hun leefwereld beïnvloeden.

De Nachtvisie, een beleidsdocument dat het uitgaansleven in de stad vormgeeft, zal worden gevoed door de input van jongeren tijdens deze dialoogsessie. Het is een gelegenheid voor de jeugd om hun ideeën, zorgen en suggesties te delen, waardoor de Nachtvisie meer representatief en inclusief wordt.

Daarnaast zal de Jongerenraad Nijmegen tijdens de dialoogsessie ook op zoek gaan naar een geschikte samenwerkingspartner voor de volgende editie van het jongerenfeest. Dit initiatief streeft ernaar om samen te werken met lokale organisaties en bedrijven die de belangen van jongeren ondersteunen en een veilige en vermakelijke uitgaanservaring bieden.

Uitnodiging
De Jongerenraad Nijmegen nodigt alle geïnteresseerde jongeren, organisaties en belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze waardevolle dialoogsessie en hun stem te laten horen. Samen kunnen we een bruisende en inclusieve uitgaanscultuur creëren die recht doet aan de diversiteit en behoeften van de jongeren in Nijmegen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sjaak de Beer via 06 813 873 01 of info@jongerenraad-nijmegen.nl.

Notre Dame College
Kasteelselaan 50, 6574 AJ Ubbergen
Datum: 18 april
Tijd: 09:00 – 11:00


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024