Nijmegen: een stad waarin ook dieren het goed hebben

Van onze redactie
22 maart 2024

De afgelopen jaren heeft Nijmegen verschillende maatregelen genomen voor het verbeteren van het welzijn van dieren in de stad. Zo stelde de gemeente bijvoorbeeld een vuurwerkverbod in en zijn ze gestart met het Dierenbuddy project. 

Maart 2021 werd de ‘Beleidsnotitie Dierenwelzijn’ gepresenteerd met daarbij een uitvoeringsagenda. Daarin staan doelen en activiteiten voor het verbeteren van het welzijn van dieren in de gemeente Nijmegen. Uit de recente evaluatie blijkt dat er veel stappen zijn gezet. Zo is de dienstverlening van de Dierenambulance Nijmegen (DAN) sterk verbeterd en heeft de dierenvoedselbank een vaste plek in een wijkcentrum gekregen. 

De gemeente vindt het ook belangrijk dat meer mensen weten over dierenwelzijn. Daarom werkt zij samen met andere partijen aan natuureducatie. Belangrijke partners daarin zijn bijvoorbeeld de Dierenbescherming, dierenambulance Nijmegen en museum De Bastei.

Lees hier collegevoorstel 4.4 Raadsbrief Evaluatie Uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2021-2022

Foto uit het bericht: Wilde dieren weten in Nijmegen de 'faunapassages' te vinden.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024