Piektijd bij vrijwilligersorganisatie School's cool Nijmegen & Regio

Van onze redactie
14 maart 2024

Het is piektijd bij School's cool Nijmegen & Regio. Deze vrijwilligersorganisatie koppelt mentoren aan leerlingen die extra steun kunnen gebruiken om de middelbare school succesvol te doorlopen. De mentoren van School's cool werken zo mee aan meer kansengelijkheid in het onderwijs in Nijmegen, Lingewaard, Wijchen en Berg en Dal.

Het is elk jaar weer een waardevolle, maar uitdagende taak: zorgen dat de bij School's cool Nijmegen aangemelde leerlingen aan de slag kunnen met hun eigen persoonlijke mentor. Ook dit jaar stromen de aanmeldingen weer binnen. Basisscholen melden leerlingen aan die bij de overstap naar de middelbare school een extra steuntje kunnen gebruiken. De stichting is dan ook hard op zoek naar nieuwe vrijwillige mentoren.

‘Ons 12+ programma is speciaal bedoeld om deze jongeren te ondersteunen bij de soms lastige overgang naar de middelbare school,’ vertelt Rianne Kleve. ‘Een luisterend oor bieden is van groot belang. De begeleiding richt zich onder meer op het versterken van het zelfvertrouwen en het ontdekken van passende leerstijlen voor een leerling, zodat een leerling tijdens en na schooltijd gemotiveerd aan de slag kan. Doel is dat de leerling na afronding van de begeleiding (meer) zelfstandig, met plezier en succes zijn of haar schoolloopbaan kan voortzetten. Onze mentoren bieden niet zozeer huiswerkbegeleiding, al kan hulp bij huiswerk wel een concreet middel zijn de studie- en planningsvaardigheden onder de loep te nemen en te verbeteren. Echter, in een mentoraat staat plezier voorop. Plezier voor zowel de leerling als de mentor.’

Kleve is programmacoördinator van School's cool Nijmegen & Regio. Ze woont zelf in Berg en Dal en is extra trots dat School's cool daar dit schooljaar opnieuw is opgestart. Kleve: ‘In Berg en Dal zijn we als bewonersinitiatief in september afgelopen jaar herstart. We hopen en verwachten aan het einde van dit schooljaar hier minstens zes leerlingen te begeleiden. Om dit te realiseren zijn natuurlijk passende mentoren voor nodig. Het mentorschap is flexibel, kost slechts een tot anderhalf uur per week en je krijgt goede begeleiding. Je maakt echt het verschil voor een leerling.’

De mentoren van School's cool maken écht het verschil voor leerlingen. Sommige leerlingen willen vooral kletsen of voetballen om een band op te bouwen met hun mentor, anderen hebben van begin af aan gericht hulp nodig bij het plannen van huiswerk. Leren, ontwikkelen en plezier maken gaan hand in hand bij School's Cool!

Wil jij je ook inzetten om een leerling te helpen bij zijn schoolcarrière? Meld je aan als mentor via info@schoolscoolnijmegen.nl Of kijk op de website www.schoolscoolnijmegen.nl


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024