Nieuwe spelregels voor invoering betaald parkeren

Van onze redactie
13 maart 2024

Nijmegen blijft – mede door de grote woningbouwontwikkelingen – de komende jaren groeien. Tegelijkertijd is in sommige wijken de parkeeroverlast nu al groot. Gemeente Nijmegen stelt daarom nieuwe spelregels op voor het invoeren van betaald parkeren, om de bestaande overlast zoveel mogelijk te beperken en om nieuwbouw mogelijk te maken zonder dat omliggende wijken last krijgen van parkeeroverlast. De gemeenteraad besluit of de nieuwe spelregels worden ingevoerd.

Wethouder Mobiliteit, Cilia Daemen: “Bewoners van straten die graag betaald parkeren willen invoeren, ervaren de huidige regels als belemmerend. Daarom hebben we die aangepast en versimpeld. Ook wordt er steeds meer nieuwbouw ontwikkelt met een lage parkeernorm, dus weinig (tot geen) parkeerplaatsen voor het aantal woningen, en we willen zo omliggende straten beschermen tegen parkeeroverlast doordat bewoners hun auto daar in de openbare ruimte parkeren.”

De nieuwe regels geven ook meteen duidelijkheid aan bewoners van nieuwbouw: als zij parkeren op eigen terrein hebben komen ze niet in aanmerking voor een bewonersvergunning om te parkeren op straat. Zo voorkomen we verkeerde verwachtingen bij nieuwe bewoners.

Onderzoek naar parkeerdruk
Voor de procedure is de stad in onderzoeksgebieden verdeeld, ter grootte van wijkdelen. Wanneer tenminste 10% van een wijkdeel een verzoek tot betaald parkeren heeft ingediend, volgt een parkeerdrukonderzoek. Dat is onderzoek naar hoeveel procent van de parkeercapaciteit bezet is. Het parkeerdrukonderzoek wordt in een representatieve periode uitgevoerd. Als de parkeerdruk hoger is dan 80%, dan voeren we betaald parkeren in dat gebied in.

Invoering nieuwe gebieden twee keer per jaar
De invoering van betaald parkeren gebeurt op twee vaste momenten per jaar, waarbij alle nieuw in te voeren gebieden tegelijk worden ingevoerd. Bij woningbouwontwikkelingen met meer dan 50 woningen wordt proactief betaald parkeren ingesteld binnen 300 meter van de locatie. Daarbij wordt uitgegaan van logische en natuurlijke grenzen. Dit om de omgeving te beschermen tegen parkeeroverlast. Naar verwachting worden eind 2024 de eerste nieuwe gebieden toegevoegd volgens de nieuwe spelregels.

Jaarlijks onderzoek aangrenzende gebieden
Jaarlijks worden parkeerdrukonderzoeken uitgevoerd in onderzoeksgebieden die grenzen aan gebieden waar betaald parkeren geldt. Op basis van de resultaten kan dan eventueel betaald parkeren worden ingevoerd. Zo wil de gemeente een waterbedeffect voorkomen en overlast in de grensstraten sneller aanpakken.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen