Pauselijke onderscheiding voor Nijmeegse Maria Martens

Van onze redactie
8 maart 2024

Onlangs is Maria Martens uit Nijmegen door de Bisschop van Den Bosch, Monseigneur Gerard de Korte, onderscheiden met de Pauselijke Orde van Gregorius de Grote, een hoge kerkelijke onderscheiding.

Deze onderscheiding krijgt iemand vanwege bijzondere verdiensten voor de kerk, de geloofsgemeenschap en/of samenleving. Maria heeft zich gedurende haar hele werkzame leven ingezet voor het Christelijk-sociale aspect in de samenleving en voor de Kerk als Katholieke gemeenschap. Haar boek “Maria in Kerk en politiek” geeft daar een goed beeld van.

Maria heeft zich beroepsmatig en in veel vrijwilligersfuncties lokaal, nationaal en internationaal ingezet voor een menswaardige samenleving. Zowel in de kerk als in de wereld in het algemeen. In haar werk: in de wereld van ontwikkelingssamenwerking, voor landelijke koepels van christelijke maatschappelijke organisaties (VKMO), in het Europees Parlement en in de Eerste Kamer. 

Als vrijwilliger was ze onder andere: Voorzitter van het Nederlands Bisschoppelijk Comité voor het Jubileumjaar 2000 (elk land had een comité om de viering in het land van dat bijzondere jaar voor te bereiden). Maria: "Ik was de enige leek in de wereld die voorzitter was, en dus ook de enige vrouw. In de vergaderingen van de voorzitters in de wereld zat ik in het Vaticaan tussen bisschoppen en kardinalen. 

Verder was ze President van het Europees Leken Forum, waar leken uit heel Europa bijeenkomen om na te denken over actuele maatschappelijke thema’s. 

Haar bestuurs- en toezichtfuncties waren o.a. : Christelijk Social Congres, Vrienden van Bhutan, Dagblad Trouw, Adviesraad KRO, parochiebestuur, dekenaal bestuur, Bijbels Openluchtmuseum (zo heette het toen nog) en nu bijvoorbeeld Museum De Bastei, Thijmgenootschap, Vrienden van de Friezenkerk (een Nederlandse kerk in Rome). 

Wij feliciteren Maria met deze mooie onderscheiding!


Dit bericht delen:

Advertenties