Doortrekking A15 en verbreding A12 een stap dichterbij

Van onze redactie
6 maart 2024

Het Tracébesluit over het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12 is bijna in orde. Dat zegt de Raad van State in haar persbericht. In haar uitspraak vraagt zij de minister om extra onderbouwing voor het zogenaamde extern salderen.

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is blij dat een belangrijke stap is gezet. Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen en voorzitter van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, vindt het wel jammer dat er nog steeds geen uitspraak is over het volledige project. ‘Deze regio wacht al zo lang en blijft nu weer achter in onzekerheid. We hopen dat er nu snel een besluit komt over het hele project. Zonder deze maatregelen slibt de regio nóg verder dicht en is de Woondeal onhaalbaar.’

Verkeersdruk blijft hoog
‘We moeten écht door nu, afwachten kan niet langer meer’, aldus Bruls. ‘De verbreding van de A12 en het doortrekken van de A15 tussen Bemmel en de A12 zijn voorwaardelijk voor de 60.000 woningen die we in de regio moeten bouwen, zoals in de Woondeal is afgesproken. Extra woningen leiden tot meer verkeer, terwijl de filedruk nu al hoger is dan ooit.’

Extra vertraging, dus maatregelen korte termijn noodzakelijk
Nermina Kundić, wethouder duurzame mobiliteit in Arnhem, sprekend namens de mobiliteitswethouders in de Groene Metropoolregio: ‘Het is belangrijk dat de doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Nu al is het zo dat er maar íets hoeft te gebeuren op de snelwegen hier in de regio en het verkeer loopt helemaal vast. De A12 van de Duitse grens naar Arnhem staat op nummer 1 van de nationale ‘file top 10’ in de ochtendspits. Zelfs in het gunstigste geval duurt het nog jaren voordat de werkzaamheden aan de A15 en A12 af zijn. Daarom dringen we bij het Rijk en de provincie aan nu al een aantal maatregelen te nemen waardoor de regio op korte termijn beter bereikbaar wordt.’

Illustratie via Rijkswaterstaat


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen