Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen en Lindenberg gaan samenwerking aan

Van onze redactie
22 februari 2024

De Nijmeegse Federatie van Muziekverenigingen (NFM) en Lindenberg Cultuurhuis slaan de handen ineen om de Nijmeegse Fanfares, Harmonieën en symfonieorkesten beter te ondersteunen. Bij de NFM zijn achttien muziekverenigingen aangesloten. Draagt u ook een steentje bij aan een rijk klimaat voor muziekverenigingen?

Het is echter een worsteling om – naast de bestuursleden voor deze verenigingen – ook nog bestuursleden te vinden voor de federatie. Lindenberg Cultuurhuis heeft aangeboden om te ondersteunen op een aantal praktische bestuurszaken.

Gezamenlijk belang voor de stad
Amateurmuziekverenigingen zijn onmisbaar in een gezond cultuurklimaat in Nijmegen. Muziek fleurt de stad op en biedt individuele muzikanten ontspanning. Daarnaast leert onderzoek dat muziek maken een positieve invloed heeft op je hersenen. De Lindenberg en de NFM gaan samenwerken om orkesten te ondersteunen. De NFM draagt de verantwoordelijkheid voor de federatie van muziekverenigingen en bewaakt de visie. De Lindenberg biedt praktische ondersteuning, helpt met het organiseren van activiteiten en legt verbindingen met potentiële muzikanten en optredens.

Iedereen moet muziek kunnen maken in een orkest
De NFM wil dat jong en oud laagdrempelig in een vereniging muziek kan maken én dat deze verenigingen gezonde clubs blijven. Deze visie wordt breed gedragen, maar het is lastig om vrijwilligers te vinden die handen uit de mouwen willen steken om activiteiten mogelijk te maken. De NFM kiest voor een smal bestuur dat de uitvoerende taken neerlegt bij vier werkgroepen. Zo is er een werkgroep die meehelpt in de organisatie van het jaarlijkse muziekfestival Nijmegen Klinkt, een werkgroep die scholingsbijeenkomsten voor bestuurders organiseert, een werkgroep die een projectorkest opzet en een werkgroep die zich bezig houdt met muziekeducatieprojecten voor jeugd en volwassenen.

Lindenberg Cultuurhuis erkent de worsteling van vrijwillige bestuurders
Lindenberg Cultuurhuis is blij te kunnen ondersteunen op een aantal praktische aspecten zonder daarbij de bestuursverantwoordelijkheid op de inhoud te hoeven dragen. Zij ziet het als haar rol in Nijmegen om daar waar mogelijk initiatieven te faciliteren. Bij het NFM was het een makkelijk besluit: juist de amateurmuziekverenigingen zijn van grote waarde in het opleiden van nieuw talent, de laagdrempelige uitnodiging om mee te doen in een vereniging in de eigen wijk of omgeving, en het bewaken van cultureel en muzikaal erfgoed in de stad. En dan hebben we het nog niet eens over de waarde van het feest dat vaak ontstaat of opgeluisterd wordt als de muziekvereniging optreedt. Van educatie tot verbinding, van muzikaliteit tot creatie, op alle vlakken ziet Lindenberg NFM als een waardevolle partner.

Oproep: draag een steentje bij aan een rijk klimaat voor muziekverenigingen
De NFM is dringend op zoek naar mensen die aan de slag willen als bestuurslid en/of in de werkgroepen willen samenwerken aan activiteiten voor muzikanten. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@nijmeegsemuziekverenigingen.nl. Meer informatie lees je op de website van de NFM: www.nijmeegsemuziekverenigingen.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties