Tijdelijke fietsenstalling aan westzijde station

Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
16 januari 2024

Sinds 8 januari 2024 kunnen fietsers hun fiets aan de westzijde van het station stallen op een tijdelijke fietsenstalling. Deze is geplaatst op een rijbaan van de Tunnelweg ter hoogte van de huidige fietsenstalling, die inmiddels is gesloten.

De werkzaamheden aan de westzijde van het station zijn in volle gang. Op dit moment worden er al allerlei voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de aanpassing van kruispunt de Vijfknoop, zodat bouwverkeer en ander verkeer in de toekomstige situatie zo goed mogelijk kan doorstromen. De volgende stap is het saneren en bouwklaar maken van het terrein rond het UWV-gebouw, waar straks een volwaardige Westentree van het station komt en nieuwbouw op de plaats van het huidige voormalige UWV-gebouw. Hiervoor moet de huidige fietsenstalling aan de westzijde plaatsmaken. Om toch het parkeren voor fietsers aan deze zijde van het station mogelijk te blijven maken, heeft de gemeente een tijdelijke fietsenstalling met 250 plaatsen ingericht op de rijbaan van de Tunnelweg, ongeveer ter hoogte van de huidige stalling. Hierdoor blijft ter plaatse nog 1 rijbaan voor autoverkeer beschikbaar. Deze keuze is gemaakt om zo goed mogelijk gebruik te maken van de beschikbare ruimte en voor fietsers een zo aantrekkelijk mogelijke stallingsplek te realiseren.

Sinds 8 januari 2024 is de tijdelijke fietsenstalling open. Zoals bekend zal tegelijk met de realisering van de Westentree een nieuwe ondergrondse fietsenstalling met 3000 plaatsen aangelegd worden. De bedoeling is dat dit werk in 2027 gereed is.

De tijdelijke fietsenstalling blijft in ieder geval tot oktober 2024 open. Dan wordt bekeken of de stalling langer open moet blijven of er elders een tijdelijke stalling moet komen. Dit hangt samen met de totale werkzaamheden aan beide zijden van het station.

Stationsgebied
Het stationsgebied Nijmegen verandert de komende jaren volledig. Het gebied wordt een bruisende en hoogwaardige verblijfsplek. We maken dit knooppunt toekomstbestendig; reizigers reizen gemakkelijk van en naar plaatsen in en buiten de regio. Een nieuwe entree aan de westzijde bedient de bewoners uit Nijmegen-West. En de centrumzijde van het station wordt vernieuwd voor voetganger, fietser en OV-reiziger.
De nieuwe stationsomgeving biedt ruimte voor wonen, werken, reizen en ontspannen. Er komen 2000 woningen, horeca, kantoren en culturele en maatschappelijke voorzieningen.
Gedurende de bouw zal er langdurige hinder zijn, maar uiteindelijk veranderen station en omgeving naar een toekomstbestendig geheel.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen