Biodiversiteitsagenda 2024 met stem voor dier en plant

Van onze redactie
8 januari 2024

De biodiversiteitsagenda van de gemeente Nijmegen geeft op hoofdlijnen weer wat de gemeente gaat doen om de biodiversiteit in en om de stad te behouden en te versterken.

Er bestaat een uitgebreide (inter)nationale regelgeving voor de bescherming van planten en dieren. Die is voor Nederland vertaald in de Wet natuurbescherming en de Kaderrichtlijn Water en komt vanaf 1 januari 2024 in de Omgevingswet. Stad en Natuur worden niet meer gezien als tegenpolen De stad functioneert als een biotoop, als leefomgeving voor plant en dier, zoals het Vliegend Hert, huismussen, gierzwaluwen, wilde averuit en muurvarens. Deze en andere vele soorten behoren nu tot echte stadsbewoners.

Plant en dier hebben een stem
Vele soorten inheemse planten en diersoorten ontdekken daarom de stad als hun leefgebied. De Groene corridor in de wijken Nijmegen-Oost en Bottendaal is een belangrijke natuurlijke schakel en staat vele jaren onder druk door verstening van parkeerplaatsen en door nieuwe wegen voor verkeer.

"Wij willen als werkgroep 'Hortus Civitatis '(Tuin van de Stad) ervoor blijven waken dat door verstening van de stad er genoeg openbaar groen wordt gerealiseerd bij nieuwbouwplannen. Bij de bouwplannen van Metterswane tegenover het N.S.-station zou 10% van de bouwkosten aan openbaar groen kunnen worden besteed en toegepast kunnen worden tijdens nieuwbouwplannen. Dieren en planten hebben niet alleen een stem bij onze stadsvisie gekregen, maar zorgen bovendien ook voor een gezonde leefbare stad waar het goed toeven is. Bovendien kunnen wandelaars in de (Wegen van de Natuur) binnen het openbaar groen bewandelen."

Wethouder Noël Vergunst 
"Dit jaar hebben wij met de wethouder een afspraak gemaakt om te kijken of het stuk grond naast stadspark Groene perron aan de Oude Groenewoudseweg, wat nu te koop staat, als Groen compensatieplan zou kunnen worden aangekocht door de gemeente. Dit is goed voor de biodiversiteit en om verdere verstening rondom het stadspark te voorkomen. Het stadspark aan de Oude Groenewoudseweg is binnen het Hoofdgroenstructuurplan van de gemeente Nijmegen gelegen. Ook de 'Groene corridor' van de gemeente Nijmegen sluit daarbij mooi aan.

Werkgroep 'Hortus Civitatis'
Website: museumromeinseflora.nl


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024