Bekendmakingen van de gemeente Nijmegen

Van onze redactie
21 december 2023

Wie gaat er verbouwen? Of juist slopen? Waar wordt er gekapt? Leest u hier de bekendmakingen van de gemeente Nijmegen (wordt mogelijk nog aangevuld):

De Gildekamp 2257 Nijmegen: verwijderen van asbest bron 1 - meldingen - Melding ontvangen

sloopvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Crisis- en herstelwet (Chw) Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Winkelsteeg – Kanaalknoop

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Bekendmaking aanmeldnotitie (MER-beoordeling), bestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 11 (Wolfskuilseweg 254)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Kadastraal perceel HTT02-E-375 nabij Staddijk 25 Nijmegen: plaatsen van een communicatiemast ten behoeve van het mobiele netwerk - omgevingsvergunning - Vergunning geweigerd

bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Kanaalhavens – 11 (Wolfskuilseweg 254)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Weg door Jonkerbos 10 Nijmegen: aanvraag ontheffing voor detailhandel voor food - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

omgevingsvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Voorstadslaan 197 Nijmegen: legaliseren van een dakterras - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp – 2 (Griftdijk Noord 21)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Professor Molkenboerstraat 7 Nijmegen: gedeeltelijke vervanging van enkele beglazing voor vacuum glas - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Kadastraal NMG00 Sectie B Perceel 5604 Kronenburgerpark Nijmegen: plaatsen van 2 nieuwe lichtmasten in het Kronenbrugerpark incl kabels - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Stationsstraat 40 Nijmegen: renoveren van het kantoor - meldingen - Melding ontvangen

sloopvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Laauwikstraat 8 Lent: verplaatsen en wijzigen ATM - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Nieuwe Holleweg 67 Beek: realiseren van een doorbraak in een binnenmuur en in de achtergevel - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Berg en Dalseweg 203 Nijmegen: toevoegen van ramen deuren scheidingswanden en trappen in het binnengebouw. - omgevingsvergunning - Beslistermijn verlengd

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Zwanenveld 6337 Nijmegen: legaliseren van een kap met puntdak op bestaande garage - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Leemptstraat 10 Nijmegen: verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

sloopvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Weg door Jonkerbos 55 Nijmegen: uitbreiden van de bestaande fietsenstalling - omgevingsvergunning - Aanvraag ontvangen

bouwvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerpbesluit Hogere Waarde(n) Wet geluidhinder ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 - 2 (Voormalige locatie ROC Zwanenveld)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Rentmeesterhof 143 Nijmegen: verwijderen van asbest - meldingen - Melding ontvangen

sloopvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Heyendaalseweg 117 Nijmegen: aanpassen van de entree zorgcomplex Nijevelt-laagbouw en aanleggen uitrit ad Prof Korsstraat - omgevingsvergunning - Vergunning verleend

bouwvergunning omgevingsvergunning | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Bekendmaking aanmeldnotitie (MER-beoordeling), bestemmingsplan Nijmegen Brabantse Poort 2021 – 1 (Wijchenseweg 4)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Brabantse Poort 2021 – 1 (Wijchenseweg 4)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Bekendmaking aanmeldnotitie (MER-beoordeling), bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 - 2 (Voormalige locatie ROC Zwanenveld)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Zwanenpark, Dukenburg Nijmegen

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Bekendmaking aanmeldnotitie (MER-beoordeling), bestemmingsplan Nijmegen Woenderskamp – 2 (Griftdijk Noord 21)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    
 

Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 - 2 (Voormalige locatie ROC Zwanenveld)

bestemmingsplan | Gemeente Nijmegen | 20-12-2023

Bekijk bericht    a

Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen