SSH& en Radboud Universiteit realiseren samen 149 tijdelijke studentenwoningen op de campus

Van onze redactie
21 december 2023

Door tijdelijke woningen te plaatsen aan het Toernooiveld in Nijmegen willen de Radboud Universiteit en SSH& samen iets doen aan de grote kamernood onder studenten. De ambitie is om de woningen in mei 2024 op te leveren. Op 14 december 2023 verleende de provincie Gelderland de bouwvergunning voor de realisatie van de 149 studentenwoningen.

Comfortabel en duurzaam
De geplande zelfstandige wooneenheden hebben een oppervlakte van ongeveer 22m2 en zijn uitgerust met eigen kook- en sanitaire voorzieningen en een balkon. Met energielabel A zijn ze comfortabel en duurzaam. Bij de woningen komen gezamenlijke voorzieningen, zoals een was-/ontmoetingsruimte, een fietsenstalling, postvakken en een groene buitenruimte.

De studentenwoningen blijven vijftien jaar staan op het Toernooiveld, tot en met 2038. Daarna volgt demontage en zijn de woningen op een andere locatie opnieuw te gebruiken.

Locatie in het groen
De universiteit treft diverse (compenserende) maatregelen om de biodiversiteit van het gebied op en rond het Toernooiveld te behouden. Zo weinig mogelijk grasland en bomen verdwijnen. Als dat kan, worden bomen herplaatst. De bomen die worden gerooid, compenseert de universiteit elders op de campus. Op het binnenterrein komt een poel waar het regenwater in kan blijven staan, gecombineerd met een infiltratiesysteem. Van deze poel profiteren verschillende planten en dieren. Het wooncomplex zelf krijgt groene kopgevels, door begroeiing met planten.

Bijzondere samenwerking Radboud Universiteit en SSH&
De Radboud Universiteit en SSH& deden samen het voorwerk voor dit huisvestingsproject. SSH& begeleidt de bouw van het project verder. Om de locatie voor woningen te kunnen gebruiken, sluiten de universiteit en SSH& een erfpachtovereenkomst, waarin de universiteit de grond voor vijftien jaar aan SSH& ter beschikking stelt.

‘Wij werken iedere dag hard aan goed en betaalbaar wonen voor studenten. We zijn blij dat de Radboud Universiteit actief meedenkt en meedoet om zoveel mogelijk studenten woonruimte te kunnen bieden. Deze samenwerking laat zien dat de Radboud Universiteit en SSH& gezamenlijk op zoek zijn naar creatieve oplossingen voor het kamer tekort in Nijmegen’, aldus Kees Stunnenberg, directeur-bestuurder bij SSH&.

Bestuurder van de Radboud Universiteit, Agnes Muskens, sluit zich hierbij aan: ‘Op de universiteit geloven we in verbinding: samen leren, en samen leven. Elkaar opzoeken, zowel in de collegezaal als daarbuiten, stimuleert onderlinge betrokkenheid en begrip. Dat draagt bij aan een goede sfeer op de campus. Ik gun dat iedere student. Het is heel fijn dat we nauwkeurig kijken naar hoe het gebied rond het Toernooiveld zo groen mogelijk blijft. Zo blijft het ook een waardevolle omgeving voor toekomstige generaties.’

Waar werken we op dit moment aan?
Trebbe/Leyten treft voorbereidingen om de woningen ‘kant-en-klaar’ te kunnen plaatsen. Nu de omgevingsvergunning is verleend, starten zij ook snel met de werkzaamheden om het terrein bouwrijp te maken en de nutsvoorzieningen aan te leggen.

Voor wie zijn de woningen bedoeld?
De woningen zijn bestemd voor reguliere studenten van de Radboud Universiteit. Studenten met reisurgentie hebben voorrang. Meer informatie over toewijzing en huurvoorwaarden is te vinden op onze website, www.sshn.nl.

+++

Over SSH&
SSH& is dé studentenhuisvester in Nijmegen & Arnhem met ruim 7.300 kamers in meer dan 25 woongebouwen en ruim 80 stadspanden. SSH& is er voor studenten die op kamers willen. Studenten die een eigen plek zoeken, een thuis tijdens de studententijd. En met veel plezier kort of lang in Nijmegen of Arnhem willen wonen.

Foto via website SSHN: www.sshn.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen