Borghese en Amvest sluiten een overeenkomst met de gemeente Nijmegen over de realisatie van 2.400 woningen

Van onze redactie
15 december 2023

Start van een groene, gezonde en stedelijke leefomgeving in Winkelsteeg

De ontwikkelcombinatie van Amvest Development en Borghese Real Estate heeft een overeenkomst getekend met de gemeente Nijmegen en de eigenaar van de locatie, Lincoln Smitweld, over de ontwikkeling van circa 2.400 woningen en 25.000 m2 commerciële voorzieningen in Winkelsteeg Nijmegen.

Dit is een mooie stap in de verdere ontwikkeling van het gebied Kanaalknoop-Noord in Winkelsteeg. De combinatie kan nu een start maken met het realiseren van een nieuwe stadswijk in een groene, gezonde en stedelijke omgeving, midden in de stad en langs het kanaal.

De locatie is onderdeel van de grote gebiedsontwikkeling Winkelsteeg en ligt ten noorden van de Nieuwe Dukenburgseweg. Het is ook onderdeel van het toekomstplan voor de Kanaalzone Zuid in Nijmegen met als doel beide kanten van het kanaal aan elkaar te verbinden: met extra woonruimte, bedrijvigheid en groene verbindingen naar de wijken erom heen. Het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van het gebied Kanaalknoop Noord naar een duurzaam woon-werkgebied is op 27 september vastgesteld door de raad.

Vooral betaalbare woningen
Maar liefst tweederde van het woningbouwprogramma bevindt zich in het betaalbare segment, er is ruimte voor sociale huur, huurwoningen in het middensegment, vrije sector huurwoningen en betaalbare koopwoningen. Er worden verschillende soorten woningen gebouwd voor een brede doelgroep, vooral appartementen die zijn bedoeld voor een- en tweepersoonshuishoudens, (actieve) senioren, jonge gezinnen en starters. Daarnaast komen er circa 300 grondgebonden woningen voor gezinnen. In de woonblokken langs de Nieuwe Dukenburgseweg en aan de noordkant van de Nieuwe Dukenburgseweg is ook ruimte voor bedrijvigheid en commerciële voorzieningen.

Fijne, groene woon- en werkomgeving
Het wordt een stedelijke, duurzame én klimaatadaptieve buurt waarbij de gezondheid van inwoners voorop staat. Het wordt een fijne, groene woon- en werkomgeving. De auto is te gast, en parkeren gebeurt op afstand, waardoor er veel ruimte is voor de voetganger en de fietser. Wandelen staat centraal evenals het gebruik van het openbaar vervoer of het delen van een auto: dit stimuleert de gezondheid en de kansen tot ontmoeting. Paviljoens en woonblokken van verschillende oplopende bouwhoogtes vormen uiteindelijk deze nieuwe leefomgeving.

Door het plan heen lopen verschillende structuren met een groen karakter. Van noord naar zuid bevindt zich een grote groene as, deze verbindt het park aan de noordkant (een park met sportmogelijkheden) met het park aan de zuidkant (Park Winkelsteeg) en verbindt met een onderdoorgang de groenstructuur van de hele stad. Ook kunnen de toekomstige bewoners elkaar daar ontmoeten en bijvoorbeeld picknicken en sporten met elkaar. Langs het kanaal zal de huidige bomenstructuur met bijbehorend groen blijven bestaan en zal er een aantrekkelijk verblijfsgebied komen waar van de laatste zonuurtjes kan worden genoten. Dit verblijfsgebied wordt ook autoluw en met nieuwe fiets- en wandelpaden wordt de Graafseweg met andere hoofdroutes verbonden.

Wethouder Noël Vergunst, Stedelijke Ontwikkeling, namens gemeente Nijmegen:
De gemeente wil tot 2030 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en nog 5000 woningen extra tot 2040. Het ontwikkelgebied Winkelsteeg is één van de grote nieuwbouwlocaties die een belangrijke rol vervullen in deze ambitie. Daarnaast bouwen we ook in het Stationsgebied, de Waalsprong en het Waalfront en op andere plekken in de stad. Er zijn niet alleen meer, maar vooral betaalbare woningen op korte termijn nodig. 

Wethouder Vergunst is blij met deze overeenkomst: “Deze samenwerking met Amvest en Borghese markeert een belangrijke stap in de transformatie van Winkelsteeg. Niet alleen pakken we hiermee het woningtekort in Nijmegen aan, maar we geven ook vorm aan onze visie op duurzame stedelijke ontwikkeling. Met dit project realiseren we een unieke mix van betaalbare woningen, groene ruimtes en commerciële voorzieningen, die samen bijdragen aan een levendige, gezonde en toekomstbestendige wijk in het hart van onze stad.”

Enno Otten namens Borghese:
We zien in de verwerving van deze locatie een mooie kans om een gebied te ontwikkelen met woningen en voorzieningen waar mensen met plezier wonen en werken. Door het grote volume van de gebiedsontwikkeling kunnen wij zorgen voor goede samenhang tussen de gebouwen en openbare ruimte waardoor een groen en fijn leefklimaat ontstaat. Ook de prettige samenwerking met de gemeente Nijmegen is voor ons een reden om deze locatie te verwerven. We zullen de komende jaren met veel plezier en ambitie werken aan deze mooie ontwikkeling.

Heleen Aarts CEO van Amvest:
Wij zijn erg trots dat we met deze ontwikkeling ruim 5.000 mensen een fijn thuis kunnen geven in Nijmegen. Er is veel behoefte aan deze 2.400 woningen in verschillende segmenten die bereikbaar zijn voor uiteenlopende doelgroepen. De goede samenwerking met de gemeente is voor ons erg belangrijk omdat Amvest langjarig betrokken blijft in dit gebied. Na de ontwikkeling wordt een groot deel van de huurwoningen in de fondsen van Amvest opgenomen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen