Voorwaarden toekenning energietoeslag 2023 aangepast

Van onze redactie
14 december 2023

In tegenstelling tot eerdere berichten van de gemeente, dat iedereen die het voorschot van 500 euro van de energietoeslag 2023 ontvangen had het resterende bedrag van 800 euro vóór 22 december overgemaakt zou krijgen, blijkt dit niet voor iedereen het geval.

Mensen met een minimaal inkomen konden aanspraak maken op 1300 euro energietoeslag, als compensatie voor de gestegen energiekosten. Het voorschot van 500 euro werd eerder dit jaar naar de mensen die hiervoor in aanmerking kwamen overgemaakt. Op 29 november kwam de gemeente met nieuwe berichten over de energietoeslag, na een hevig debat tijdens de gemeenteraad. Eind novemberwerd besloten mensen vanaf 21 die op hetzelfde adres wonen ook geld krijgen. Jongeren onder de 21 niet, want zij vallen onder de onderhoudsplicht van hun ouders. Nijmegen telt echter zo'n vijftig 18- tot 21-jarigen, waarvan ouders die plicht niet vervullen, of de ouders er niet meer zijn. Bijvoorbeeld omdat deze mensen uit huis geplaatst of gezet zijn, of omdat ze wees zijn. Bepaald werd dat deze mensen geen aanspraak kunnen maken op energietoeslag.

Alle anderen die energietoeslag aangevraagd hadden, zouden het resterende bedrag tussen 4 en 22 december het bedrag op hun rekening ontvangen. De voorwaarden zijn inmiddels aangepast en er wordt opnieuw gekeken naar toekenning van het resterende bedrag. Zo krijgen alleen mensen die een contract met de energiemaatschappij of huurovereenkomst met energielasten kunnen tonen het resterende bedrag. U krijgt een brief over de beslissing van de gemeente. Mensen die het voorschot ontvangen hebben, maar niet aan de nieuwe voorwaarden meer voldoen, hoeven het voorschot niet terug te betalen aan de gemeente.

Heeft u eind december nog geen brief ontvangen van de gemeente over de keuze? Vraag dan opnieuw energietoeslag aan ná 2 januari 2024

Lees hier alle voorwaarden voor de energietoeslag.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen