Project gebiedsontwikkeling Zwanenpark in Zwanenveld

Van onze redactie
14 december 2023

Het project gebiedsontwikkeling Zwanenveld, genaamd Zwanenpark, maakt het mogelijk maximaal 460 woningen te realiseren op het terrein van het voormalige ROC Zwanenveld. Hiervoor moet het geldende bestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 worden aangepast. 

De voormalige ROC-locatie Zwanenveld in Nijmegen ondergaat de komende tijd een transformatie. Dit gebied wordt door Ten Brinke Vastgoedontwikkeling en Slokker Vastgoed, de eigenaren van de locatie, ontwikkeld tot een veelzijdige woonbuurt in een stadsparkachtige setting. Deze plek krijgt de naam ‘Zwanenpark’. Om de ontwikkelingen mogelijk te maken heeft de gemeente een ambitiedocument vastgesteld. 

Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig. En is er voor het gebied een beeldkwaliteitplan opgesteld. Het college heeft op 12 december akkoord gegeven om het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan vrij te geven voor inspraak. Vanaf 21 december zijn deze digitaal te raadplegen en in te zien bij de Steunpunt Dukenburg en de Stadswinkel. 

Zowel de gemeente als de ontwikkelende partijen vinden het belangrijk om belanghebbenden te betrekken bij de planvorming. Informatie over de plannen en het participatieproces vindt u via www.zwanenpark.nl. Wilt u meer weten over de formele procedures en de plannen? Dan bent u op 11 januari 2024 welkom tijdens een inloopavond in de wijk. 

Lees hier collegevoorstel nr. 3.2 Ontwerpbestemmingsplan Nijmegen Dukenburg 2021 -2 (Voormalige locatie ROC Zwanenveld).


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen