Met bestemmingsplan Kanaalknoop Zuid bouwt Nijmegen weer verder

Van onze redactie
15 december 2023

1.200 woningen en circa 30.000 m2 voorzieningen in Winkelsteeg.

Nijmegen gaat binnen de Winkelsteeg weer een nieuw gebied ontwikkelen, nu met het project Kanaalknoop Zuid. Dit project focust op het gebied rond de sportvelden, dichtbij het Maas-Waalkanaal en de Winkelsteegseweg. Met het bestemmingsplan voor Kanaalknoop Zuid worden 1.200 woningen en ongeveer 30.000 m2 aan bedrijven en voorzieningen mogelijk gemaakt.

Het ontwerp bestemmingsplan hiervoor is nu klaar en ligt ter inzage van 21 december 2023 tot en met 31 januari 2024. De gemeente heeft met verschillende bedrijven, eigenaren, gebruikers van percelen in het bestemmingsplangebied en belangstellenden gesproken over de plannen. Ook is het brede publiek sinds oktober 2022 geïnformeerd over de ontwikkelingen in Winkelsteeg.

Betaalbaar en groen wonen
In het hele deelgebied Kanaalknoop (noord en zuid samen) komen ongeveer 4.000 woningen en er komt ruimte voor bedrijven. Betaalbare woningen en goede bereikbaarheid is het uitgangspunt in de plannen. Het woonprogramma richt zich op betaalbare appartementen, waarvan een groot deel sociaal. Je kunt er straks sporten, er komen wat winkels en ook horeca (circa 1.500 m2). Ook komen er maatschappelijke voorzieningen zoals paramedische zorg en een wijkontmoetingspunt. En natuurlijk wordt er ook veel groen toegevoegd aan het gebied waardoor er een prettig leefklimaat ontstaat. Daarnaast willen we toe naar andere vormen van vervoer waarbij we het gebruik van de fiets en het ov aanmoedigen, en staat de auto op afstand in gebouwde parkeervoorzieningen. 

Levendige plek voor werken en wonen
Noël Vergunst, wethouder Stedelijke Ontwikkeling is enthousiast over deze stap: “Wij willen de komende twintig jaar 10.000 woningen bouwen binnen de stadsgrenzen en zorgen voor 10.000 extra banen. Winkelsteeg speelt een belangrijke rol in deze ambitie. Het wordt een wijk met ruimte voor ontmoeten, bewegen en ontspanning. Een levendig gebied midden in de stad en langs het kanaal dat klaar is voor de toekomst. Dit bestemmingsplan vormt daarin een belangrijke stap.”

Vervolg
De stukken liggen ter inzage van 21 december tot en met 31 januari 2024. In deze periode kunnen mensen erop reageren door een zienswijze in te dienen. Na afloop van deze periode verwerkt de gemeente de mogelijke zienswijzen in een nota van beantwoording. De stukken gaan daarna ter vaststelling naar het college van B en W en naar de gemeenteraad. De raad neemt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2024 een besluit over de plannen. 

Meer informatie
Voor meer informatie, ga naar winkelsteeg.nijmegen.nl of neem contact op via winkelsteeg@nijmegen.nl.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen