Biodiversiteitsagenda: de stad als biotoop

Van onze redactie
7 december 2023

De biodiversiteit – het aantal verschillende soorten planten, dieren, micro-organismen en schimmels – staat onder druk. Verschillende soorten planten en dieren komen minder voor of sterven uit. Wereldwijd. Ook in Nijmegen. Gelukkig komen sommige soorten ook weer terug en groeit een aantal door beschermende maatregelen zoals nieuwe natuur, natuurlijker bosbeheer en schonere, levende rivieren. Denk aan de zeearend en zalm rond Nijmegen. De stad zelf wordt ook steeds biodiverser. In de vastgestelde biodiversiteitsagenda staat hoe gemeente Nijmegen werkt aan behoud en herstel van de biodiversiteit in de stad.

Wethouder Klimaatadaptatie en Stadsvergroening, Cilia Daemen: “Stad en natuur hoeven geen tegenpolen te zijn. De stad functioneert als biotoop, als leefomgeving voor plant en dier. Verschillende soorten planten en dieren zijn echte ‘stadsbewoners’. Zoals de huismus en de muurvaren. Groen is belangrijk om de biodiversiteit te versterken en zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving. Zo wordt en blijft Nijmegen een aantrekkelijke en duurzame stad."

Biodiversiteitsagenda helpt met ruimtelijke keuzes
Gemeente Nijmegen staat voor grote ontwikkelopgaven op het gebied van wonen, werken en voorzieningen. Ook zijn er opgaven zoals klimaatadaptatie en de energietransitie. De biodiversiteitsagenda en het onderliggende rapport ‘biodiversiteit in Nijmegen’ (2022) helpen bij deze opgaven om een goede ruimtelijke afweging te maken en kansen te creëren voor het gewenste biodiversiteitsbehoud. Waar kan verharding worden vervangen door groene ruimtes? Waar is ruimte voor meer groen in de stad?

Aanvullend op dit beleidsplan werkt de gemeente aan een Hoofdgroenstructuurkaart, waarop staat aangeven welke natuurparels als leefgebied belangrijk zijn en hoe de biodiversiteit versterkt kan worden door deze natuurparels onderling te verbinden. Wanneer de Hoofdgroenstructuurkaart is vastgesteld in de geactualiseerde omgevingsvisie, samen met bijbehorende regels in het omgevingsplan, geldt dit als ruimtelijk kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.

Lees hier het rapport (pdf)

Jaarlijks uitvoeringsprogramma groenbeleid
In het rapport staat een globaal uitvoeringsprogramma dat elk jaar geconcretiseerd wordt tot een jaarprogramma voor groenbeleid. Hierin is biodiversiteitsbehoud en -herstel één van de belangrijkste thema’s, net als het bevorderen van stadslandbouw en het realiseren van vergroeningsprojecten samen met bewoners en groene organisaties.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen