Acties met afvalcoaches voor verbeteren kwaliteit plastic+

Van onze redactie
4 december 2023

Verbeteren kwaliteit plastic+ in de gemeente Nijmegen. 
Acties met afvalcoaches in de wijk

Grondstoffen worden steeds schaarser en hiermee dus het hergebruik van afval belangrijker. De gemeente Nijmegen en Dar gaan daarom samen voor minder restafval en het meer hergebruiken van grondstoffen. Afval scheiden is goed voor het milieu en de portemonnee. Het is daarbij belangrijk dat ook de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen goed is, zo ook bij plastic+: plastic verpakkingen, blikken en pakken. Dar treft steeds vaker ander afval in plastic+ aan. De gemeente Nijmegen, Stichting Afvalfonds Verpakkingen Nederland en Dar zijn daarom samen een project gestart om de kwaliteit van het ingezamelde plastic+ te verhogen. Afvalcoaches gaan in gesprek met bewoners over plastic+ scheiden en plastic+ zakken worden gecontroleerd op inhoud.

Waarom is plastic+ scheiden belangrijk?
Plastic+ is een belangrijke grondstof. Veel producten worden van plastic gemaakt. En omdat grondstoffen schaarser worden, steeds vaker van gerecycled plastic+. Bewoners zijn onmisbaar bij het doel zoveel mogelijk plastic+ om te zetten in grondstof. Bewoners uit Nijmegen scheiden steeds meer plastic+, maar het scheiden van plastic+ is soms nog lastig. Dit ziet Dar terug in de kwaliteit van het ingezamelde plastic+ van bewoners.

Ander afval bij plastic+
Regelmatig treffen medewerkers van Dar vervuiling aan in plastic+. Dar ziet bijvoorbeeld nog veel volle verpakkingen van yoghurt en melk in de plastic+zakken. Ook ziet Dar veel etensresten, groente-fruit- en tuinafval (gft-afval), oud papier en karton en regelmatig restafval in plastic+ zakken. Deze afvalsoorten horen niet bij plastic+ en verstoren het recyclingproces. Het is voor bewoners vaak onduidelijk welke soorten plastic verpakkingen, blikken en pakken bij plastic+ mogen.

Bij te veel vervuiling van een vracht met plastic+, kan de afvalverwerker deze vracht afkeuren omdat vervuild plastic+ minder goed verwerkt kan worden. Als een vracht wordt afgekeurd, dan wordt dit als restafval verbrand. Hierdoor kan het ingezamelde plastic+ niet gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Dit betekent dat er dan nieuwe grondstoffen zoals aardolie en aardgas nodig zijn voor het maken van plastic producten. Dit zijn grondstoffen die kunnen opraken. Als we plastic+ samen wel goed scheiden, kunnen daar wel nieuwe producten van worden gemaakt.

Wat zijn de acties?
Tot komende zomer houden afvalcoaches van Dar acties in verschillende wijken in Nijmegen. Afvalcoaches van Dar gaan bijvoorbeeld met het afnemen van vragenlijsten met bewoners in gesprek over plastic+ scheiden. Dar hoort namelijk graag hoe bewoners het scheiden van plastic+ ervaren. Bij een van deze acties sloot wethouder Jean Paul Broeren (foto) van de gemeente Nijmegen aan. “Nijmegenaren zijn goed in afval scheiden. Toch zien we dat bewoners soms nog fouten maken bij het scheiden van hun afval. Plastic+ is een lastige afvalsoort. Een emmer is bijvoorbeeld wel van plastic, maar is geen verpakking en hoort dus niet bij plastic+. We helpen daarom bewoners graag om beter te scheiden.”

De afvalcoaches onderzoeken op welke plekken de plastic+zakken vervuild zijn, door het doen van verschillende routecontroles. Hoe zwaar zijn de plastic+zakken bijvoorbeeld? Zware zakken zijn een indicatie dat er ander afval dan plastic+ in de plastic+zak zit. Ook worden er analyses gemaakt van vrachten met plastic+ om na te gaan wat er allemaal inzit. Deze controles leren Dar meer over waar op de route de bewoners het meeste moeite hebben met het goed scheiden van plastic +. En welke scheidingsfouten het meest worden gemaakt. Vervolgens sluiten de gemeente Nijmegen en Dar de communicatiecampagne over plastic+ hierop aan.

Meer informatie over de acties is te vinden op www.dar.nl/plastic.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen