Toolbox natuurinclusief bouwen: meer ruimte voor natuur in bebouwde omgeving

Van onze redactie
29 november 2023

De gemeente laat weten: "Nijmegen groeit. Dit zorgt voor verschillende uitdagingen voor de stad, waaronder het realiseren van voldoende woningen en een prettige leefomgeving. Dit doet de gemeente samen met anderen. Denk aan bewoners, ondernemers en woningbouworganisaties.

Groen en natuurinclusief zijn belangrijke uitgangspunten hierbij. Natuurinclusief bouwen betekent dat er bewust ruimte wordt gemaakt voor biodiversiteit op, aan of in een gebouw of de omgeving zodat er meer verschillende planten- en diersoorten kunnen leven. Gemeente Nijmegen creëert met de Toolbox natuurinclusief bouwen, vandaag vastgesteld in het college van burgemeester en wethouders, meer ruimte voor de natuur in de bebouwde omgeving. De Toolbox is bedoeld voor de hele stad.

Lees hier alles over de Toolbox (pdf).

De Toolbox stimuleert het behouden en versterken van biodiversiteit – het aantal verschillende soorten organismen, waaronder planten, dieren, micro-organismen en schimmels – daar waar de stad natuurbehoud niet als hoofdfunctie heeft, maar waar wel mogelijkheden liggen om natuur de ruimte te geven. Met de Toolbox creëert de gemeente standaard ruimte voor de natuur en wordt er niet alleen gekeken naar beschermde soorten, maar naar natuur in brede zin. De Toolbox geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Het uitbreiden van natuurinclusief bouwen naar álle nieuwbouwprojecten in de stad is een afspraak uit het coalitieakkoord 2022-2026. Tot nu toe doet gemeente Nijmegen dit alleen voor grootschalige ontwikkelingen.

Natuurinclusief bouwen voor gezonde natuur en welzijn Nijmegenaren
Natuurinclusief bouwen verbetert niet alleen het stedelijke milieu voor flora en fauna maar draagt ook bij aan het welzijn van onze inwoners. Want groen in de stad werkt als een natuurlijke airconditioner, verkoelt tijdens hete zomers, en filtert luchtverontreiniging. Het biedt een gezonde en aantrekkelijke omgeving om in te wonen, werken en ontspannen. Door de inzet van de Toolbox natuurinclusief bouwen, investeert Nijmegen dus in de gezondheid van de natuur en het welzijn van Nijmegenaren, nu en in de toekomst.

Aanbrengen verblijfsplaatsen en groenmaatregelen realiseren
De Toolbox zet in op het volgende:
> Het aanbrengen van geschikte verblijfsplaatsen in of aan een gebouw, voor onder andere de gierzwaluw, huismus en vleermuis (gebouwbewonende soorten).
> Het realiseren van groenmaatregelen voor een geschikte leefomgeving voor doelsoorten (planten en dieren die een specifiek leefgebied vertegenwoordigen).
Ook stimuleert de Toolbox om bestaand groen en bestaande verblijfsplaatsen voor dieren te behouden.

Toolbox onderdeel van het Omgevingsplan en verplichting 2024 voor gemeentelijke nieuwbouw
De Toolbox wordt meegenomen in het Omgevingsplan. Besluitvorming hierover verloopt via de gemeenteraad. De ingangsdatum is dus afhankelijk van de besluitvorming over het Omgevingsplan. De streefdatum is januari 2025. Om te wennen, voert de gemeente de regel voor natuurinclusief bouwen geleidelijk in en gaat deze voor bestaande bouw van particulieren een jaar later in. Omdat er veel gebouwd wordt in Nijmegen wil de gemeente de Toolbox vanaf 2024 al verplichten bij nieuwbouw waar de gemeente eigenaar of opdrachtgever van is. Zo wordt al ervaring opgedaan met het toepassen van de Toolbox.

Burgerpanel
Omdat de Toolbox ook betrekking heeft op particuliere woningen laat gemeente Nijmegen in 2024 een burgerpanel onderzoek uitvoeren. Onder andere om te peilen in hoeverre inwoners bekend zijn met en bewust zijn van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen en om de werkbaarheid van de Toolbox te polsen."


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen