Nijmegen-Oost weer een stukje hartveiliger - help je mee?

Van onze redactie
26 november 2023

De Nijmeegse AED-stichtingen blijven actief om het aantal AED’s (Automatische Externe Defibrillator ) stadsbreed uit te breiden. Tien jaar geleden met vrijwilligers in Dukenburg gestart, zijn er nu ruim 140 AED’s in Nijmegen die beheerd en onderhouden worden door deze vrijwilligersorganisaties. 

De stichtingen ondersteunen buurtgroepen en VvE’s (Verenigingen van Eigenaars) in de aanschaf en plaatsing. Door gunstige inkoop kunnen we de prijs laag houden van elke AED en zijn buitenkast. In verschillende delen van de stad zijn het afgelopen jaar AED’s geplaatst en werken de stichtingen aan een goede dekking van voor burgerhulpverleners beschikbare apparaten.

Nijmegen-Oost heeft hierin ook onze aandacht en ook hier werken we aan uitbreiding van openbaar beschikbare AED’s.

In november is aan het appartementsgebouw Ooijzicht aan de Sterreschansweg door de AED-stichtingen een buitenkast en AED geplaatst. Ook in de wijk Bottendaal in de Biesmanstraat is door de stichtingen een AED geplaatst in samenwerking met de buurt. En er zijn gesprekken voor uitbreiding aan de Ubbergseveldweg waar bewoners ons benaderd hebben. In de Bachstraat heeft de AED-stichting de ‘Buurt-AED’ overgenomen. Eerder al zijn er AED’s geplaatst bij wijkcentra Daalsehof en Ark van Oost. Het Oud Burgeren Gasthuis en bij de tennisclubs aan de van Haapsstraat. Ook alle openbare AED’s binnen de centrumring zijn in beheer bij de AED-stichtingen.

Bovenstaande AED’s zijn voor burgerhulpverleners bereikbaar na een oproep van HartslagNu, het landelijke oproepsysteem van alle Veiligheidsregio’s. 

Burgerhulpverleners kunnen zich aanmelden na het volgen van een reanimatiecursus. Bij een alarm worden ze via sms of app opgeroepen naar het slachtoffer te gaan. Een deel van de hulpverleners (degenen die in de buurt van het incident wonen) krijgt in de oproep ook de locatie van de AED en de toegangscode van de kast meegestuurd.

Op diverse plekken in Nijmegen-Oost hebben de AED-stichtingen een AED geplaatst bij VvE’s. Al deze AED’s worden door vrijwilligers onderhouden. Op drie plekken in Nijmegen zijn ruilapparaten beschikbaar om zo nodig na een inzet als vervanging voor het volgende incident te dienen. Door het vrijwilligerswerk hoeven er geen dure onderhoudscontracten afgesloten te worden.

"We werken in Nijmegen met vijf deelstichtingen onder de overkoepelende Nijmeegse stichting ‘HartslagNijmegen’. Onder deze koepel willen we ook een AED-stichting in Nijmegen-Oost oprichten.
Met ‘Oost’ bedoelen we Nijmegen ten oosten van de spoorlijn naar Venlo. 

We zoeken daarom bestuursleden en leden die actief mee willen helpen met het ‘Hartveilig’ maken van Nijmegen en speciaal Nijmegen-Oost. Bijvoorbeeld ook mensen voor de maandelijkse controles en kleine reparatietaken."

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen mail dan naar: aeddukenburg@kpnmail.nl 

Kun je reanimeren? Meld je dan aan als burgerhulpverlener bij de landelijke stichting HartslagNu www.hartslagnu.nl of via de app ‘Mijn HartslagNu’.

Foto: Peter Saras
AED bij Ooijzicht, Sterreschansweg


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen