Verhuiscoach helpt bij doorstroming in de woningmarkt

Van onze redactie
24 november 2023

Het college van Nijmegen heeft besloten de pilot met de doorstroommakelaar (beter bekend als ‘de verhuiscoach’) door te zetten. De verhuiscoach motiveert inwoners van de gemeente Nijmegen die in sociale huurwoningen wonen, om te verhuizen naar een meer passende woning om de verhuiscoach ook in 2024 in te zetten.

De verhuiscoach is er om 55-plussers te stimuleren om vanuit ruimere sociale huurwoningen door te stromen naar kleinere sociale huurwoningen. Zo komen 55-plussers in een woning terecht die beter bij hun levensfase past. Hiermee komt de doorstroming op gang doordat er weer plekken vrij komen voor gezinnen en starters. 

In 2021, 2022 en 2023 heeft de verhuiscoach ongeveer 200 gesprekken gevoerd. Dit heeft geleid tot 65 verhuizingen. De inwoners die met de verhuiscoach contact hebben, waarderen de inzet. 
De provincie Gelderland, woningcorporaties en de gemeente Nijmegen werken samen aan deze pilot met de verhuiscoach. Vanaf 2024 werkt welzijnsorganisatie Sterker hier ook in mee. Zij zijn er voor bewoners van middeldure huurwoningen en goedkope koopwoningen. Dit is dan een aanvulling op de verhuiscoach, die zich richt op bewoners van sociale huurwoningen. 

Woont u in een sociale huurwoning en zou u eens met een verhuiscoach willen praten? Neem dan contact op met uw woningcorporatie. 

Lees hier het collegevoorstel 4.8 Continueren doorstroom - makelaar provincie (verhuiscoach)


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen