Nieuwe inrichting Molenpoortpassage maakt forse woningbouw mogelijk

Van onze redactie
21 november 2023

De Molenpoortpassage in de huidige vorm verdwijnt vanaf 2026. Ontwikkelaar MWPO heeft het plan om het gebouw te slopen en er straatjes met winkels en zo’n 435 woningen voor terug te brengen. Dit plan heet ‘Fier’. De gemeente staat achter deze plannen en heeft afspraken gemaakt met de ontwikkelaar.

Fier gaat ruimte bieden aan diverse doelgroepen, zoals jongeren, doorstromers en ouderen met een zorgvraag. De maximaal 435 woningen zijn gevarieerd en vallen in het sociale-, middeldure- en het dure segment. De meeste woningen worden huurwoningen. Alle gebouwen krijgen ruime fietsenstallingen op de begane grond voor de nieuwe bewoners en gebruikers.

In de overeenkomst tussen MWPO en de gemeente staat dat de woningen zonder parkeervoorzieningen voor auto’s gebouwd mogen worden. Bewoners komen ook niet in aanmerking voor een parkeervergunning. Autoparkeren voor bezoekers verplaatst richting de parkeergarages aan de rand van de stad. Zo voorkomen we dat de binnenstad te vol wordt door autoverkeer. In ruil daarvoor komen er meer fietsvoorzieningen en verschillende vormen van deelmobiliteit voor de bewoners en de gebruikers van de panden. Er komt ook een openbare fietsenstalling met 450 plekken en een ingang aan de Ziekerstraat.

De plannen om de huidige Molenpoortpassage te vervangen door kleinere, vergroende winkelstraten met woningen erboven bestaan al langer. In de gebiedsvisie Vlaams Kwartier uit 2019 staat al de wens om het oude middeleeuwse stratenplan terug te brengen. Het is onderdeel van een plan om dit deel van de stad verder op te knappen.

MWPO bouwt ook aan Feniks bovenop de oude V&D. Ook deze woningen zijn ‘autoloos’. MWPO verwacht begin 2026 met de sloopwerkzaamheden van de Molenpoortpassage te starten. Tot die tijd blijft het huidige winkelcentrum gewoon open en zijn er nog nieuwe huurders welkom.

Het ontwerpbestemmingsplan voor Fier komt binnenkort in het college van B&W en uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de plannen. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor een inloopavond. De verwachting is dat deze in januari plaatsvindt. Op nijmegen.nl/mijnwijkplan (Fier) staat meer informatie over het project en het participatieproces.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen