Bekendmaking eerste 'Ambassadeur Stad van Compassie' op Compassion Fest

Van onze redactie
18 november 2023

Voor het eerst zal er een Ambassadeur Stad van Compassie Nijmegen benoemd worden. De ambassader zal een jaar lang met een team activiteiten organiseren om het begrip ‘compassie’ tot leven te brengen.

In deze hectische samenleving, meent Stad van Compassie Nijmegen dat ‘een beetje naar elkaar omkijken’ meer aandacht verdient. De ambassadeur wordt bekend gemaakt op Compassion Fest, in de Lindenberg Nijmegen op zondag 26 november om 14u. Iedere Nijmegenaar is van harte welkom.

Compassion Fest
Op dinsdag 28 november is het World Compassion Day. Een mooie gelegenheid voor een evenement rondom het thema compassie. Om te beginnen zal de allereerste Ambassadeur Stad van Compassie bekend gemaakt worden.
Er zullen interessante sprekers aansluiten (andere Nijmeegse vertegenwoordigers, waaronder de Vredesambassadeur Conrad Savy) en er zullen verschillende activiteiten zijn. Kom creatief aan de slag gaan met tekenmaterialen en poëzie onder begeleiding van studenten social work, hang blaadjes met ervaringen rondom compassie aan de compassieboom, eet een gratis bakje soep of doe mee met interactief theater!
Het gehele programma is kosteloos bij te wonen. Sterker nog; misschien ga je nog met iets leuks naar huis…

Stad van Compassie
Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo noemt. Vele steden, wereldwijd (in 50 landen) verklaarden zich al Compassionate City. In Nederland zijn bijvoorbeeld Groningen, Leiden, Amsterdam en Rotterdam al jaren Compassiestad.
De beweging van compassie is geïnitieerd met het internationale Handvest van Compassie, een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong. Geestelijk leiders als Desmond Tutu en de Dalai Lama ondertekenden het. Centraal in het Handvest staat de gulden regel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld zou willen worden’. Deze leefregel wordt al eeuwenlang gezien als de kern van bijna iedere levensbeschouwing in de wereld.
Het handvest is dan ook bedoeld om wereldwijd mensen en groepen te stimuleren tot vreedzaam en humaan samenleven en is in 2018 (op 9 november) ondertekend door onze Burgemeester:

“Met de ondertekening van de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie verklaren wij dat wij in Nijmegen:

  • anderen zullen behandelen zoals wij zelf behandeld willen worden;
  • stelling zullen nemen tegen elke vorm van discriminatie;
  • bij zullen dragen aan het respect voor culturele, levensbeschouwelijke en sexuele ver-scheidenheid;
  • zorg zullen dragen voor het behoud van milieu en natuur;
  • actief betrokken zullen zijn bij mensen die in moeilijkheden verkeren;
  • zullen optreden tegen onrechtvaardigheid.

Mensen en organisaties om ons heen zullen oproepen om ook te handelen volgens de bovengenoemde leefregels.”

Nijmegen Stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

  • met elkaar kennis te maken;
  • ideeën en ervaringen uit te wisselen;
  • in eigen kring compassie te bevorderen.

Inmiddels zijn ongeveer 100 organisaties aangesloten bij Nijmegen Stad van Compassie. Om ook meer aan te sluiten bij de burgers van Nijmegen en hen te betrekken bij deze visie, is er in 2023 een ambassadeur aangesteld (Ambassadeur Nijmegen Stad van Compassie) en ambassadeursteam (‘A-team’) opgericht.

Ambassadeursteam
"Nijmegen, onze stad, is een Stad van Compassie. In Nijmegen hebben we merkbaar oog voor elkaar en dragen we de ander, wie dan ook, een warm hart toe. Om dit te bevorderen en uit te dragen, heeft Nijmegen Stad van Compassie een ambassadeur benoemd en een team gevormd dat haar bijstaat. Samen proberen we inwoners aan te moedigen om als Nijmegenaren beter op elkaar te letten, en waar mogelijk elkaar meer te ontmoeten en te waarderen. Dat doen we met kleine, eenvoudige acties waardoor meer Nijmegenaren gaan zien waar iets voor de ander betekenen nodig is. En dat Nijmegenaren vervolgens juist dat stapje extra dan ook gaan zetten. In 2023-2024 gaan we elke paar maanden in actie komen. Om te beginnen starten we in november, rondom de World Compassion Day (28 november), met het bekendmaken van de nieuwe ambassadeur en organiseren we een leuke, verbindende activiteit."


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen