Asfaltcentrale APN verdwijnt uit de stad

Van onze redactie
7 november 2023

Gemeente Nijmegen koopt Asfaltproductie Nijmegen (APN)

De gemeente Nijmegen koopt asfaltcentrale APN aan de Energieweg en de fabriek gaat dus na 50 jaar weg uit de stad. De asfaltfabriek sluit vóór 31 december 2023 en wordt daarna gesloopt. Voor Nijmegen past dit bij het verbeteren van de leefbaarheid in Nijmegen-West.

Directe aanleiding
Nadat de eigenaar van de asfaltcentrale (Dura Vermeer) een aanvraag deed om de productie te verdubbelen is de gemeente in gesprek gegaan over de toekomst van het bedrijf met de aankoop als gevolg. ‘Het gaat hier om een unieke maatwerkoplossing voor een uitzonderlijke situatie’ aldus wethouder stedelijke ontwikkeling Noël Vergunst ‘en zal niet vaak meer voorkomen.’ Wel benadrukt wethouder Tobias van Elferen van duurzaamheid dat het echt een stap is in een gezondere en duurzamere toekomst van de stad.

Zoektocht naar nieuwe bestemming
Na de sloop van de asfaltcentrale zoekt de gemeente een nieuwe invulling voor het terrein die de leefomgeving minder belast dan de asfaltcentrale. TPN-West blijft een bedrijventerrein.

Afspraken
De koopprijs van APN is € 6.950.000. Dit is een marktconforme prijs. Er zijn afspraken gemaakt over sloopkosten en bodemsanering, waarbij APN een groot deel van de kosten voor zijn rekening neemt.

Een gezamenlijke inspanning
De koop is tot stand gekomen na gesprekken met APN en in samenwerking met de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Wat ging er aan de koop vooraf?
Bij APN werd op 28 juni 2021 een overschrijding gemeten van de toegestane uitstoot van PAK. PAK is een verzameling van stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Naar aanleiding van deze overschrijding is de milieuvergunning van het bedrijf en het toezicht daarop aangescherpt. Ook heeft het bedrijf zelf maatregelen getroffen om de uitstoot te verminderen. Uit diverse metingen die na juni 2021 zijn uitgevoerd bleken deze maatregelen ook te werken. Gedurende bijna 2 jaar bleef de uitstoot van PAK onder de norm. Bij recente metingen in mei en juni 2023 bleek dat er opnieuw te veel PAK werd uitgestoten. Hiervoor heeft de gemeente recent nog een last onder dwangsom opgelegd. Uit metingen van juli en oktober 2023 blijkt dat APN weer voldoet aan de PAK-norm.

Omwonenden maakten zich zorgen om de gezondheid en ook werd er geklaagd over stank. De gemeente liet een geuronderzoek uitvoeren. Ook werd er op structurele basis overlegd met wijkvertegenwoordigers en informatie verstrekt op de website nijmegen.nl/westenweurt. In april 2023 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met een rapport ‘Industrie en omwonenden’. Als reactie hierop is een oproep gedaan bij de Rijksoverheid om strengere wet- en regelgeving om meer actie te kunnen ondernemen.


Dit bericht delen:

Advertenties
Sale juli 2024Sale juli 2024