Jaarboek 2023 van historische Vereniging Numaga Nijmegen

Van onze redactie
5 november 2023

Op zaterdag 18 november zal van 10-12.30 uur in de Lindenberg (Lindenbergzaal) de aanbieding van het Jaarboek Numaga 2023 plaatsvinden. Deze aanbieding staat geheel in het teken van de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen en omstreken.

De aanbieding van Numaga’s nieuwe jaarboek staat geheel in het teken van  de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen en omstreken.

  • Hoe zorgt Nederlands oudste stad ervoor dat de opgegraven restanten van haar Romeinse oorsprong voor bewoners en bezoekers ook voldoende te zien en te beleven zijn? 
  • Zouden naast de godenpijler en het reusachtige soldatenmasker bijvoorbeeld niet ook de Romeinse muur aan de Waalkade, het badhuis (thermen) en de stadspoort van Ulpia Noviomagus en de oudste Romeinse wegtracées zichtbaar en beleefbaar gemaakt kunnen worden? 

Over deze en andere vragen presenteren enkele deskundigen hun opvattingen. Zij gaan daarbij in discussie met elkaar en reageren op vragen uit de zaal. De ochtend zal worden geleid door Eric Reijnen Rutten.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:
Vanaf 9.30 uur Inloop met koffie
10. 00 uur Jaarrede door Numaga-voorzitter prof.dr. Theo Engelen
10.15 uur Het onzichtbare zichtbaar maken: Romeins Nijmegen bovengronds, lezing door prof.dr. Stephan Mols, bijzonder hoogleraar Geschiedenis van Nijmegen, met speciale aandacht voor de Romeinse periode en de Romeinse Limes (Radboud Universiteit)
10. 35 uur Hoe beleven we het Romeinse verleden van Nijmegen?, lezing door drs. Pauline Jansen, projectleider ‘Verleden beleefd’ en senior beleidsadviseur van de gemeente Nijmegen
10.55 uur Filmfragmenten uit de collectie van Nijmegen Blijft in Beeld (NBIB
11.05 uur Pauze
11.25 uur Filmfragmenten uit de collectie van NBIB
11.35 uur Forumdiscussie over de omgang met en de toekomst van het Romeinse verleden in Nijmegen e.o. Deelnemers: Stephan Mols, Pauline Jansen en voormalig stadsarcheoloog dr. Harry van Enckevort
12.05 uur Uitreiking eerste exemplaar Jaarboek Numaga 2023 door Numaga-voorzitter aan wethouder John Brom
12.10-12.30 uur Afsluiting door Numagavoorzitter en aansluitend zal het Jaarboek uitreiking aan de leden worden uitgereikt.

De entree is gratis voor Numaga-leden. Niet-leden betalen € 5,=
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Henk Temeer: henkjc.termeer@gmail.com


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen