Soepeler schuldregeling met gemeente voor inwoners Nijmegen

Van onze redactie
3 november 2023

De gemeente Nijmegen helpt inwoners met geldzorgen en financiële problemen op verschillende manieren. Waaronder inwoners met problematische schulden. Een toekomst zonder schulden of het voorkomen van nóg grotere schulden voor deze inwoners is daarbij het streven.

Het ondertekenen van het convenant Lokale Overheden helpt daarbij: vanaf nu werkt de gemeente bijna altijd mee aan een minnelijke regeling voor de inwoner. Dat betekent dat als de gemeente schuldeiser is van een inwoner, de gemeente akkoord gaat met een regeling die wordt voorgesteld om deze inwoner te helpen.

Ruud van den Tillaar is secretaris van de NVVK, de landelijke branchevereniging voor financiële hulpverlening. De NVVK stelde het convenant op, en streeft ernaar dat elke gemeente het ondertekent. “Heel fijn dat Nijmegen zich aansluit bij de gemeenten die schuldhulp voor hun inwoners zo soepel mogelijk willen laten verlopen", aldus Van den Tillaar. "Dit convenant brengt hulpvragers snelle schuldrust en het helpt om schuldregelingen sneller tot stand te laten komen.”

Incassopauze geeft schuldenrust
Het convenant regelt dat de gemeente in haar rol van schuldeiser snel meewerkt aan schuldregelingen. Er staat onder andere in dat de gemeente incassomaatregelen tijdelijk pauzeert voor inwoners die aankloppen bij schuldhulpverlening en dat de gemeente akkoord gaat met betalingsvoorstellen die de schuldhulpverlener doet. De schuldenrust die inwoners daardoor krijgen heeft een positief effect: zo kunnen zij sneller aan een oplossing werken met de schuldhulpverlener en incassokosten lopen niet op.

Schuldrust is ook de reden van ondertekening van het convenant voor gemeente Nijmegen. Net als het bieden van een perspectief aan deze inwoners. John Brom, wethouder Armoedebestrijding en Schuldhulpverlening: “Meer rust door een goede schuldregeling en perspectief bieden. Als we als gemeente daar aan kunnen bijdragen wanneer we zelf schuldeiser zijn van een inwoner, doen we dat graag. Inwoners verdienen een nieuwe kans zonder deze problemen en zorgen. ”

“Veel aandacht voor financiële hulpverlening in Nijmegen”
Van den Tillaar: “We kennen Nijmegen als een gemeente die veel aandacht geeft aan goede financiële hulpverlening. Dat blijkt uit de ondertekening van dit convenant, maar Nijmegen was ook koploper bij het ontwikkelen van vroegsignalering, samen met vaste lasten-partners als energiebedrijven, zorgverzekeraars, drinkwaterbedrijven en woningverhuurders. De gemeente is ook bezig aan te sluiten bij het Schuldenknooppunt. Daarmee kunnen hulpverleners snel en veilig communiceren met schuldeisers. Dat is ook in het belang van hulpvragers, omdat ze behoefte hebben aan snelle duidelijkheid.”

Inwoners met geldzorgen
Inwoners met geldzorgen kunnen op verschillende manieren terecht bij gemeente Nijmegen of één van de partners. Op www.nijmegen.nl/geldzorgen is meer info te vinden. Daar vind je ook de locaties van de Stips (de Nijmeegse buurtcentra) waar inwoners terecht kunnen voor financiële en andere hulp, begeleiding, ontmoeting en verbinding met andere bewoners van de wijk.


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen