Extra hulp voor jongeren met financiële problemen

Van onze redactie
1 november 2023

De gemeente Nijmegen wil jongeren met financiële problemen extra ondersteunen. Daarom start de gemeente in november met het Jongerenperspectieffonds (JPF). Samen met partners. Dit is een extra mogelijkheid binnen de schuldhulpverlening aan jongeren. Jongeren kunnen met het JPF na twee jaar weer aan de slag met een goed perspectief voor de toekomst. Naast het werken aan de schuldensituatie is er binnen deze landelijke ontwikkelde methode ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

John Brom, wethouder Armoedebestrijding: “In het coalitieakkoord 2022 – 2026 hebben we de ambitie voor een Jongerenperspectieffonds opgenomen. Nu gaan we hiermee van start en kunnen we jongeren met financiële problemen nog beter helpen in Nijmegen. Het gaat hierbij om het bieden van perspectief. Dat gaat verder dan het aflossen van schulden en ook om bijvoorbeeld het volgen van een opleiding, vinden van een baan of het veranderen van woning.

Werkwijze Jongerenperspectieffonds (JPF)

Jongeren die deelnemen aan het JPF krijgen hulp van de gemeente Nijmegen (Team Geldzorgen), Bindkracht10 of R75. De hulpverleners kijken samen met de jongere welke hulp het best passend is. Vervolgens krijgt de jongere een trajectbegeleider die deze persoon begeleid, samen met de schuldregelaar van gemeente Nijmegen. Bindkracht10 en R75 gebruiken hun specifieke kennis over jongeren, die van groot belang is om de jongere zo goed mogelijk te helpen. Mocht er meer specialistische ondersteuning nodig zijn, wordt een beroep gedaan op het Nijmeegse professionele netwerk gericht op jongeren. Denk hierbij aan zorginstellingen, het Werkbedrijf en het ROC. Of iemand in de naaste omgeving van de jongere.

Aanspreekpunt voor jongeren

Jongeren met financiële problemen of geldzorgen kunnen terecht bij een Financieel Expert in de Wijk. Dit zijn hulpverleners die vrijblijvend helpen. Hiervoor kan iedereen binnenlopen bij een Stip, een ontmoetingsplek in de wijk waar inwoners met vragen en voor advies terecht kunnen. Voor meer informatie: www.nijmegen.nl/geldzorgen 


Dit bericht delen:

Advertenties