Schoon, sociaal en slim reizen: concrete acties voor mobiliteitsveranderingen vastgesteld

Van onze redactie | Fotograaf: Lars Schwachöfer
26 oktober 2023

Als het aan het bestuur van de gemeente Nijmegen ligt, is bewust reizen de nieuwe gewoonte van de Nijmegenaar over zo’n tien jaar: korte ritten binnen de stad worden bij voorkeur niet meer met de auto gemaakt en deelmobiliteit is een volwaardig alternatief voor een eigen auto, fiets of aanvulling op het openbaar vervoer.

Er wordt schoon, sociaal en slim gereisd en dat is terug te zien in het straatbeeld: wijken zijn groener en rustiger. Over vijf jaar moeten de eerste stappen in deze verandering zichtbaar en merkbaar gezet zijn. De aanpak om deze ambitie te behalen, verwerkt in een uitvoeringsprogramma, is vandaag vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Dit uitvoeringsprogramma is de concrete uitwerking van doelen, aanpak en gewenste effecten van de Agenda Versnelling Mobiliteitstransitie die de gemeenteraad in juni 2023 vaststelde. Participatie is hier een belangrijk onderdeel van: hoe denkt de Nijmegenaar hierover?

Participatie: in gesprek met verschillende groepen
De mobiliteitstransitie raakt inwoners, bezoekers, ondernemers en instellingen. Daarom gaat de gemeente met verschillende groepen in gesprek. Sommige thema’s vragen om stadsbrede gesprekken. Zoals het plan om meer 50 km/uur wegen aan te passen naar 30 km/uur wegen. Andere thema’s vragen om een gebieds- of locatie specifieke aanpak. Bijvoorbeeld de aanpassing van een specifieke weg. In het participatieplan dat bij het uitvoeringsprogramma hoort, staat de aanpak hiervoor.

Uitvoeringsprogramma ‘Beter op weg’
Het uitvoeringsprogramma heeft een aantal actielijnen:
> Een bereikbare stad via alle vervoersmogelijkheden – Met meer ruimte voor lopen en beter toegankelijke routes, een compleet fietsnetwerk met voldoende stallingsvoorzieningen en een betere doorstroming op de S100.
> Meer ruimte voor actieve mobiliteit en andere ruimtelijke opgaven – Denk aan waar mogelijk meer ruimte op straat om te verblijven en minder ruimte voor autoparkeren, het verbeteren van de verkeersveiligheid, meer 50 km/uur wegen worden veiliger en groener door naar 30 km/uur te gaan en het stimuleren van duurzamere mobiliteitskeuzes.
> Meer en betere alternatieven voor de eigen auto – Zoals meer stadsrandhubs, dat zijn plekken om te parkeren buiten de stad om vervolgens met ander vervoer naar de stad te gaan, en zeer goed openbaar vervoer. Maar ook deelmobiliteit dat voor iedereen beschikbaar is. Hierbij is oog voor vervoersongelijkheid: sommige mensen hebben weinig opties om te reizen omdat zij dit bijvoorbeeld niet kunnen betalen, uit angst of omdat zij niet kunnen fietsen of autorijden. De gemeente Nijmegen wil iedereen, ook deze inwoners, voldoende mogelijkheden bieden om zich te verplaatsen.
> ‘Nieuw Nijmegen’ en de bestaande stad meer in balans – Bij nieuwe woningen houden we al rekening met de mobiliteitsveranderingen. Er is minder ruimte voor autoparkeren en meer ruimte voor fietsen, voetgangers en deelmobiliteit. In de openbare ruimte worden geen parkeerplaatsen meer aangelegd. In de ‘nieuwe stad’ beschikt niet iedereen meer over een parkeerplaats. In de oude stad, het Nijmegen van nu, is dit anders. De gemeente wil geen grote verschillen tussen bestaande en nieuwe wijken: iedereen heeft te maken met de mobiliteitsveranderingen. Daarbij speelt het invoeren van betaald parkeren een rol in de bestaande stad en het aanbieden van deelmobiliteit in de nieuwe wijken.

Beter op weg: versnelling mobiliteitstransitie
De stad groeit. Meer mensen betekent meer reizen. Om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, kan de automobiliteit niet volledig meegroeien. Daar is niet genoeg ruimte voor. Mobiliteit moet ruimte-efficiënt ingericht worden met vooral ruimte voor lopen, de fiets, het OV en deelmobiliteit. Ook creëren we meer ruimte voor andere grote opgaven in de stad, zoals vergroening, klimaatadaptatie en de energietransitie. In juni stemde de raad in met de plannen hiervoor, vastgelegd in de ‘Agenda Versnelling Mobiliteitstransitie’. Daarbij vroeg de raad om de ambities om te zetten tot een concreet uitvoeringsprogramma met doelen, inzet en gewenste effecten van de mobiliteitstransitie.

Lees hier het hele rapport:
https://www.nieuwsuitnijmegen.nl/uploads/oktober-december%202023/Beter-op-Weg-uitvoeringsprogramma.pdf


Dit bericht delen:

Advertenties
Bol AlgemeenBol Algemeen