Gemeente Nijmegen komt met nieuwe aanpak voor energietoeslag 2023

Van onze redactie
24 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe beleidsregels – een nieuwe aanpak – voor de energietoeslag vastgesteld. De energietoeslag is voor inwoners met een laag inkomen om te helpen met de hogere energiekosten.

De gemeenteraad neemt eind november een besluit over de benodigde middelen voor de uitvoering en de verstrekking van de toeslag. Als de gemeenteraad akkoord gaat, krijgen inwoners die bekend zijn bij de gemeente nog dit jaar een automatische (na)betaling van de energietoeslag 2023.

Andere inwoners die recht hebben op energietoeslag kunnen deze dan vanaf 2 januari 2024 aanvragen. De nieuwe beleidsregels voor de energietoeslag 2023 zijn:

- Inwoners met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum ontvangen de energietoeslag 2023 van in totaal €1.300,-.
- Rechthebbenden die met meerdere meerderjarige inwoners op één adres wonen (bijvoorbeeld een woongroep), ontvangen in totaal €650,- energietoeslag 2023 per persoon.
- De aanvraag blijft open staan tot 1 april 2024.

Studenten
Studenten kunnen geen energietoeslag aanvragen bij de gemeente. Uitwonende studenten die aan de voorwaarden voldoen krijgen via Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een vergoeding voor energiekosten uitbetaald.

Rijksmiddelen niet genoeg voor Nijmeegse aanpak
Op 3 oktober 2023 is door de Eerste Kamer de Wet Energietoeslag 2023 aangenomen. Hiermee heeft het Rijk besloten dat er in 2023, net als in 2022, een energietoeslag van €1300,- beschikbaar is voor inwoners met een laag inkomen. Het gaat dan om inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. De Nijmeegse gemeenteraad koos eerder om de energietoeslag 2022 en de vooruitbetaling van €500,- van de energietoeslag 2023 te geven aan de Nijmegenaren met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Dit kost de gemeente extra geld. We bekostigen dit vanuit het programma Werk en Inkomen. De gemeenteraad moet hier nog wel een besluit over nemen.

Inwoners die al een voorschot ontvingen
Tot augustus 2023 konden Nijmegenaren die recht hebben op de energietoeslag een voorschot van €500,- aanvragen. Nijmegenaren die dit voorschot al hebben ontvangen, ontvangen nog het restbedrag van €800,- of van €150,- wanneer zij met meerdere meerderjarigen op één adres wonen. In dat geval moeten zij een energiecontract op naam of een specificatie van de huur laten zien, waaruit blijkt dat de energiekosten zijn doorbelast.

Kijk op nijmegen.nl/energietoeslag voor de meest actuele informatie.


Dit bericht delen:

Advertenties